BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berent Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ten Major Questions on Leverage
Dziesięć głównych pytań na temat dźwigni
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 329-340, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Dźwignia finansowa
Economic theory, Financial leverage
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stawia dziesięć fundamentalnych pytań z zakresu dźwigni finansowej, pytań, które wymagają precyzyjnych odpowiedzi. Tylko wtedy można mieć nadzieję, iż zamieszanie terminologiczne, jakie panuje w tej dziedzinie od niemal półwiecza wreszcie się zakończy. W pytaniach poruszono m.in. następujące kwestie: dźwignia a wartość firmy, wartość rynkowa a księgowa, elastyczność a wrażliwość, stan majątku a jego zmiany, ex post a ex ante, ryzyko a zwrot itp. Chociaż główny nacisk w artykule położono nie tyle na odpowiedzi, ile na sformułowanie pytań, autor przedstawia pokrótce swoje przemyślenia na temat pożądanych kierunków badań. (abstrakt oryginalny)

The paper lists several fundamental questions on financial leverage and claims that only when they are properly answered, the confusion, which surrounds the concept of leverage for nearly half a century, can finally end. The questions tackle the issues such as: value neutrality vs. value enhancement, market vs. book value, elasticity vs. sensitivity, wealth vs. change in wealth, ex post vs. ex ante, risk vs. return etc. Although the emphasis of the article is on the questions asked, rather than answers given, the author provides some of his own insights and recommendations on the direction that further study on leverage should follow. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnold G.: Corporate Financial Management, Prentice Hall, London 2002.
 2. Barclay M.J., Smith C.W.: The Capital Structure Puzzle: The Evidence Revisited, "Journal of Applied Corporate Finance" 2005, vol. 17, no. 1.
 3. Berent T.: Financial Leverage Risk Revisited - Theory, Definitions and Determinants, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, no. 99.
 4. Berent T.: Duality in Financial Leverage - Controversy Surrounding Merton Miller's Argument, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, no. 587.
 5. Berent T.: Dźwignia finansowa i jej składowe: nowa koncepcja metodologiczna, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, vol. 46, no. 102.
 6. Berk J., DeMarzo P.: Corporate Finance, Pearson, Boston 2007.
 7. Dilbeck, H.: A Proposal for Precise Definitions of 'Trading on the Equity' and 'Leverage': Comment, "Journal of Finance" 1962, vol. 17, no. 1.
 8. Hamada R.S.: The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stock, "Journal of Finance" 1972, vol. 27, no. 2.
 9. Hawawini G., Viallet C.: Finance for Executives, Managing for Value Creation, Thompson, South- Western, 2011.
 10. Mandelker G.N., Rhee S.G.: The Impact of the Degree of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1984, vol. 19, no. 1.
 11. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe B.D.: Corporate Finance, McGraw-Hill, Boston 1999.
 12. Żwirbla, A.: Dźwignia finansowa - próba krytyki oraz syntezy poglądów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2007, vol. 41, no. 97.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu