BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dynowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego - wyniki badań ankietowych
Financial Planning in Enterprises within the Region of Warmia And Mazury - Results of the Questionnaire Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 397-404, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie finansowe, Badania ankietowe
Enterprise management, Financial planning, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej konkurencyjności wymusza podejmowanie określonych decyzji oraz wyznaczanie i realizację przedsięwzięć, których skutki i efekty będą widoczne w bliższej lub dalszej przyszłości. Trafność podejmowanych decyzji zależy od przygotowania odpowiedniego planu działań, w tym również planu finansowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że nadal duża część firm nie przygotowuje planów finansowych. Niecała połowa badanych firm sporządzała plany finansowe tylko raz w roku, podczas gdy krótsze okresy planowania działalności pozwalają na lepszą weryfikację i kontrolę opracowywanych planów. (abstrakt oryginalny)

Companies operating in competitive and turbulent environment have to make specific decisions and pursue various undertakings, with impacts that will be measured in the immediate or longterm future. The soundness of their decisions often depends on the preparation of an appropriate plan - including a financial plan. A survey, which was carried out among 169 firms with the employment of over 50 workers, indicates that a considerable number of the analyzed firms still do not prepare financial plans and of those that do, less than half of the them make a plan only once a year. This is in spite of the fact that financial plans, especially when prepared on a more frequent than annual basis, enable better verification and control.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
  2. Huffman F.: Practical IP and Telecom for Broadcast Engineering and Operations, 2004.
  3. Levison L.: Filmmakers and Financing. Business Plans for Independents, Focal Press 2010.
  4. Tarrazo M., Gutierrez L.: Economic expectations, fuzzy sets and financial planning, "European Journal of Operational Research", Volume 126, Issue 1, 1 October 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu