BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dynowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego
The Use of Cash Flow Statements in Enterprises within the Region of Warmia and Mazury
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 435-442, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Rachunek przepływów pieniężnych, Badania ankietowe
Enterprises financial management, Cash-flow statement, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Z przeprowadzonych badań wynika, że nadal duża część firm nie docenia roli planowania przepływów środków finansowych w bieżącym zarządzaniu, czego konsekwencją mogą być problemy z płynnością finansową. Jedynie około 1/3 ze 169 ankietowanych firm, zatrudniających powyżej 50 pracowników, na bieżąco kontroluje, czy w poszczególnych okresach będzie dysponować odpowiednią ilością środków pieniężnych potrzebnych na realizację założonego poziomu wydatków. (abstrakt oryginalny)

The carried out research shows that a considerable part of the analyzed firms still do not appreciate the role of cash flow statement in operational management. A survey, which was carried out among 169 firms with the employment of over 50 workers, indicates that only about 1/3 of the analyzed firms continuously monitor cash flow and cash reserves to ensure adequate capital for planned expenses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
  2. Markiewicz D.: Czym jest a czym powinno być sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, [w:] Rachunkowość a controlling. Sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, nr 868.
  3. Rajczakowska J.: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w kształtowaniu i ocenie polityki finansowej firmy, [w:] Rachunkowość a controlling. Informacyjne wspomaganie controllingu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, nr 798.
  4. Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994, DzU nr 121, p. 591 (z późn. zm.). dr hab. Anna Łapińska prof.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu