BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Odpowiedzialność kierownika jednostki samorządu terytorialnego za funkcjonowanie kontroli zarządczej
Responsibility of the Manager Local Government Unit For Control of Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 149-159, tabela, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Kontrola, Samorząd terytorialny
Local government units, Control, Local government
Note
summ.
Abstract
Kontrola jest nieodłącznym elementem zarządzania każdą organizacją. Jej istotą jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki. Za określenie w jednostce zasad kontroli oraz jej sprawowanie i/lub nadzór nad wykonywaniem procedur kontroli jest odpowiedzialny jej kierownik. Przepisy regulujące zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) zobowiązują kierownika do wdrożenia w JST procedur kontroli zarządczej. Kontrola ta ma na celu zapewnienie zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi regulującymi jej działalność.(fragment tekstu)

The control of management concerns all of areas of activity of local government units. This type of control cannot be equated with financial control. Purpose of this type of control is to ensure that the local government unit operate in a manner consistent with the law, efficient, economical and timely. This article presents the duties and responsibilities of the manager local government unit in the control of management.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacjami, SGH, Warszawa 1998.
  2. Puchacz K.: Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, ODDK, Gdańsk 2010.
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, Dz.U. nr 100, poz. 908.
  4. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1999.
  5. Sola M.: Kontrola zarządcza w administracji samorządowej, Municipium SA, Warszawa 2009.
  6. Standardy kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych - komunikat nr 23 Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z 2005 r., nr 14, poz. 1114, ze zm.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, ze zm.
  9. Walentynowicz P.: Nowy rodzaj kontroli - kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" 2010, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu