BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulski Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problemy transparentności na międzynarodowym rynku broni
Problems of Transparency on the International Arms Market
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 882-894, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Handel bronią, Rynek broni, Przejrzystość
Arms trade, Firearms market, Transparency
Note
summ.
Abstract
Problemy transparentności na międzynarodowym rynku uzbrojenia wywołują ogromne kontrowersje. Z jednej strony jest coraz większa świadomość znaczenia przejrzystości dla wyeliminowania wielu negatywnych zjawisk (nielegalny handel bronią, niedozwolony lobbing, korupcja). Z drugiej strony badacze zajmujący się tą tematyką wiedzą, jak wiele problemów związanych jest z dotarciem do aktualnych i wiarygodnych danych dotyczących handlu bronią. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów związanych z transparentnością na rynku uzbrojenia. Dotyczą one kwestii rejestracji transakcji zawieranych na tym rynku oraz problemów organizacji handlu bronią. Wiele miejsca poświęcono pracom nad Traktatem o handlu bronią, który w założeniach ma zapewnić większą transparentność oraz jednocześnie pełnić rolę kontrolną. (abstrakt oryginalny)

The issues of transparency of the international arms market induce large controversy. On the one hand, there is the increasing awareness of the importance of transparency to eliminate many negative phenomena (illegal arms sales and lobbying, corruption, etc.). On the other hand, researchers dealing with this subject know how difficult it is to collect actual and reliable data on the arms trade. The aim of this paper is to present selected issues related to transparency of the international arms market. It refers to the problems associated with registration of market transactions and its organization. Special attention was paid to the preparation of Arms Trade Treaty, which, in theory, is expected to ensure greater transparency while serving as a control mechanism.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 57 Senators Protest U.N. Small Arms Treaty, 2011, www.geekswithguns.com, [dostęp: 22.11.2011].
 2. ACDA, 2003, ACDA World Military Expenditures and Arms Transfers 1999-2000.
 3. African corruption "on the wane", 2007, news.bbc.co.uk [dostęp: 10.07.2007].
 4. Council Common Position 2008/944/CFSP, defining common rules governing control of military technologies and equipment, Official Journal of the European Union, L335, Council of the European Union, 13 December 2008.
 5. Gilby N., 2009, The no-nonsense guide to the arms trade, New Internationalist, Oxford.
 6. Fenstein A., 2011, The Shadow Word. Inside the Global Arms Trade, Farrar, Straus and Giroux, New York.
 7. Handel zagraniczny. Organizacja i technika, 2012, Rymarczyk J. (red), PWE, Warszawa.
 8. Holtom P., Bromley M., 2010, The International Arms Trade: Difficult to Define, Measure and Control, Arms Control Association, www.armscontrol.org [dostęp: July 2010].
 9. Kasjaniuk S., 2011, LIFT: przetarg odwołany, lotniczapolska.pl [dostęp: 27.10.2011].
 10. Lentowicz Z., 2005, Ambasadorowie biznesu, Rzeczpospolita, 23.02.2005.
 11. Likowski M., 2011, Indyjski przetarg artyleryjski odwołany, Raport nr 11.
 12. SIPRI Yearbook 2010, Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, Oxford.
 13. SIPRI Yearbook 2011. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, Oxford.
 14. Tajlandia kupuje 200 Opłotów, 2011, Raport nr 4.
 15. UN Register of Conventional Arms, Report of the Secretary-General, A/65/133, United Nations, General Assembly, 15 July 2010.
 16. United Nations, General Assembly Resolution, 64/54, 12 January 2010.
 17. Wołejko P., 2010, Handel bronią i korupcja, http://dyplomacjafm.blox.pl [dostęp: 05.02.2010].
 18. Zachara M., 2010, Bron i dyplomacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 19. Zasada transparencji w handlu bronią i towarami podwójnego zastosowania, 2012, www.msz. gov.pl [dostęp: 05.03.2012].
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu