BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szpulak Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Różnice w poglądach na istotę kapitału obrotowego przedsiębiorstwa : pieniężne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
The Inconsisteny in the Concepts of Working Capital : the Cash Net Working Capital Requirements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 469-479, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Kapitał obrotowy
Financial management, Working capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Ile wynosi inwestycja w kapitał obrotowy netto? W tym celu: wykonano przegląd pojęć kapitału obrotowego w ekonomii, rachunkowości i finansach; z równań modelu wyprowadzono wzór na pieniężne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to find an answer to the following question: What is the net working capital requirement? To get this answer the revision of the concepts of working capital in the fields of economy, accountancy and finance was made; the formula for cash net working capital requirements was derived from it.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accounting Research Bulletin No. 43. Restatement and Revision of Accounting research Bulletins, American Institute of Accountants, 1953.
 2. Brigham F.E., Ehrhard M.C.: Financial Management. Theory and Practice, Thomson 2008.
 3. Collins G.W.: Analysis of Working Capital, The Accounting Review, Vol. 21, No. 4, 1946.
 4. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 5. Fess P.F.: The Working Capital Concept, The Accounting Review, Vol. 41, No. 2, 1966.
 6. Marks K.: Capital: A Critique of Political Economy. Vol. II. The Process of Circulation of Capital, Charles H. Kerr & Co., Chicago 1885.
 7. Marshall A.: Principles of Economics, Mcmillian& Co., Londyn 1920.
 8. Mauriello J.A.: The Working Capital Concept - A Restatement, The Accounting Review, Vol. 37, No. 1, 1962.
 9. Mill J.S.: Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy, Longmans, Green &Co. Londyn 1909.
 10. Mueller F.W.: Corporate Working Capital and Liquidity, The Journal of Business of the University of Chicago, Vol. 26, No. 3, 1953.
 11. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R.: Jak ocenić firmę. Metodyka badania i przykłady liczbowe, Ośrodek DiDK, Gdańsk 1998.
 12. Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Ricardo D.: On the Principles of Political Economy and Taxation, Edit. John Murray, Londyn 1821.
 14. Richards V.D., Laughlin E.J.: A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis, "Financial Management", Spring 1980.
 15. Sagan J.: Toward the Theory of Working Capital Management, The Journal of Finance, Vol. 10, No. 2, 1955.
 16. Shulman J.M., Cox R.: An Integrative Approach to Working Capital Management. Abstract., "Journal of Cash Management" 1985.
 17. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997.
 18. Smith A.: An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, Methuen & Co., Londyn 1776.
 19. Szpulak A.: Próba rozstrzygnięcia niektórych kwestii spornych wokół zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, PN UE, Wrocław 2011 (w druku).
 20. Van Horne J.C., Wachowicz J.M.: Fundamentals of Financial Management, Pearson Education Limited, England 2008.
 21. Waśniewski T, Skoczylas W.: Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 22. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Karaków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu