BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Simon Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Problemy wdrażania standardów kontroli zarządczej w sektorze publicznym na przykładzie jednostek administracji podatkowej
Problems in the Implementation of the Standards of Management Control in the Public Sector E.G. Units of the Tax Administration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 195-207, rys., tabele, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Zarządzanie podatkami, Kontrola, Sektor publiczny, Kontrola zarządcza
Public finance sector, Tax administration, Control, Public sector, Management control
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Dziesięć lat temu w Polsce rozpoczęto proces wdrażania nowego systemu kontroli finansów publicznych1. System ten tworzył zarówno audyt wewnętrzny,jak i kontrola finansowa w poszczególnych jednostkach sektora fi nansów publicznych(JSFP). System obejmował również mechanizmy centralnej koordynacji kontroli finansowej i audytu realizowane przez Ministerstwo Finansów2. Do końca 2009 r. wielokrotnie nowelizowano przepisy ustawy o finansach publicznych (uofp) i standardy służące do doskonalenia kontroli finansów publicznych,dostosowując je stopniowo do wytycznych Unii Europejskiej i standardów międzynarodowych,ogłoszonych w tym zakresie. Od stycznia 2010 r. zobowiązano JSFP, w tym jednostki administracji podatkowej, do opracowania i wdrożenia procedur systemu kontroli zarządczej zastępujących dotychczas stosowane procedury kontroli finansowej.(fragment tekstu)

Management control in the public finance sector entities (PFSE), including units of the tax administration, means the total of actions taken to ensure that the objectives and tasks are executed and achieved in a legal, effective, economical and timely manner. It discusses the most important conclusions drawn from the internal audit of financial control systems in PFSE conducted in the years 2006-2009, which contributed to the improvement of the subsequent public financial control regulations and standards. Finally, it discussed the practical aspects of implementing these standards in units of the tax administration.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. COSO: Internal Control - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 1992, 1994, www.coso.org.
 2. COSO II: Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2004, www.coso.org.
 3. Komunikat nr 1 Ministra Finansów z 30 stycznia 2003 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 3, poz. 13.
 4. Komunikat nr 13 Ministra Finansów z 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 7, poz. 58.
 5. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 6. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora f nansów publicznych, Dz.Urz. Min. Fin. nr 2, poz.11.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz.U. nr 238, poz. 1581.
 8. The Standards for Internal Control in Public Sector, The International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI, 2001, 2004.
 9. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2001, nr 102, poz. 1116; Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148; Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104; Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 10. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych z 2003 i 2007 r., www.mf.gov.pl.
 11. Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2006 r., Min. Fin., Warszawa 2007.
 12. Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2007 r., Min. Fin., Warszawa 2008.
 13. Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w 2008, Min. Fin., Warszawa 2009.
 14. Szczepankiewicz E.I.: Nowy obowiązek w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, "Rachunkowość Budżetowa" 2011, nr 7.
 15. Szczepankiewicz E.I.:, Proces doskonalenia kontroli finansów publicznych w Polsce w latach 2002-2010, w: Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 16. Zarządzenie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, MF, Warszawa 2007.
 17. Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2010 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, www.mf. gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu