BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pozyskiwanie technologii w sektorze bankowym
The Acquisition Of Technology in Banking Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 495-503, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Bankowość, Nowe technologie, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Banking, High-tech, Knowledge-based economy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Gospodarka oparta na wiedzy wymaga od podmiotów sprawnego pozyskiwania informacji i technologii. Sektor bankowy pozostaje od lat zaangażowany w działalność innowacyjną oraz intensywnie wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne, co w rezultacie doprowadziło do intensywnego jego rozwoju. Artykuł prezentuje procesy pozyskiwania technologii w systemie bankowym oraz współczesne kierunki zmian technologicznych występujące na świecie. (abstrakt oryginalny)

Knowledge based economy requires enterprises to efficiently acquire information and technology. The banking sector remains engaged in innovation activities and the intensive use of new technological solutions, which led to intensive development. The article presents the processes of acquiring technology in the banking system and the current trends in technological changes occurring in the world.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gadomski W.: Czy Bazylea III spowolni wzrost gospodarczy?, http://www.obserwatorfinansowy. pl/2010/12/07/czy-bazylea-iii-spowolni-wzrost-gospodarczy/.
  2. Grudzień W., Gałuszyński P.: Biometria w banku, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 33.
  3. Hansen G.: Rozwój technologii stanowi szansę na wzmocnienie relacji między firmami a  bankami, "Gazeta Prawna" 2009, nr 217.
  4. Janc A.: Komputeryzacja usług bankowych i warunki jej wdrażania, [w:] Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, red. A. Janc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  5. Korenik D.: Zjawisko integracji w sektorze bankowo-finansowym, [w:] Współczesne problemy badawcze finansów, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 451, Szczecin 2007.
  6. Morzy M.: Aktywne hurtownie danych - materiały konferencyjne: Najnowsze rozwiązania i  praktyczne zastosowania. Hurtownie danych i Business Intelligence, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 24.03.2004.
  7. Pilawski B.: Kto kogo czyli bankowa informatyka i jej dostawcy, Computerworld, 21.11.2005.
  8. Wiśniewska J.: Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Rozprawy i  Studia T. (DCCCXXXVIII) 764, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
  9. Woszczyński T.: Projekt biometryczny w Kolumbii-Bank BanCafe, [w:] Biometria w bankowości administracji publicznej, red. R.W. Kaszubski, Forum Technologii Bankowych 16.06.2009, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu