BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w procesie optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa
The Application of Economic Value Added (EVA) in Process of Optimizing Capital Structure of The Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 505-516, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Optymalizacja, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Dźwignia finansowa, Wskaźniki ekonomiczne, Ekonomiczna wartość dodana
Optimalization, Company capital structure, Financial leverage, Economic indicators, Economic Value Added (EVA)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję zastosowania ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w procesie budowania optymalnej struktury kapitału przedsiębiorstwa. Jednocześnie autor opracowania prezentuje wady stosowania analizy wskaźnikowej oraz dźwigni finansowej dla celów wyznaczania właściwego poziomu zadłużenia. Ponadto w artykule przedstawiono przykład liczbowy prezentujący metodologię optymalizacji struktury kapitału przy zastosowaniu zaprezentowanych w opracowaniu narzędzi. (abstrakt oryginalny)

This paper presents concept of the application of economic value added (EVA) in process of optimizing capital structure of the company. The author of this article introduce the weakness of adoption of debt ratio analysis and financial leverage analysis in order to define the level of debts in an company. In the last part of this paper there is presented a case, which shows the methodology of optimizing of capital structure using presented in the article techniques.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 2002.
 2. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 3. Hamada R.S.: The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, "The Journal of Finance" 1972, 27(2).
 4. Jerzemowska M.: Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 5. Koller T., Goedhart, Wessels D.: Valuation. Measurunig and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company, New Jersey 2005.
 6. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 7. Szczepankowski P.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004.
 8. Wędzki D., Analiza finansowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009.
 9. Wilimowska Z., Kopala K.: Wpływ wybranych czynników na strukturę finansową przedsiębiorstwa, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 10. Wilimowska Z., Lewiński vel Iwański S.: Badanie wpływu struktury finansowej na wartość spółki, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, t. 1, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 11. Wiśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu