BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Dywidendy w okresie spowolnienia gospodarczego (na przykładzie spółek giełdowych)
Dividend During the Economic Slowdown (on the Example of the Companies Stock Exchange)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 517-526, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Polityka dywidend, Spółki giełdowe, Kryzys gospodarczy, Dywidenda, Spowolnienie gospodarcze
Dividend policy, Stock market companies, Economic crisis, Dividend, Economic slowdown
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem artykułu jest wykazanie, w jakim stopniu spowolnienie gospodarcze wpłynęło na decyzje spółek giełdowych, dotyczące wypłat dywidend. Analizie poddano spółki, które w latach 2008-2010 wypłaciły dywidendy. Wyniki analizy wykazały, że spowolnienie gospodarcze w większości spółek płacących dywidendy regularnie, nie miało istotnego wpływu na zmianę polityki dywidend. (abstrakt oryginalny)

This article aims to demonstrate the extent to which the economic downturn affected the decisions of companies listed on the payment of dividends. We analyzed the company, which in the years 2008-2010 paid dividends. Results of analysis showed that the economic slowdown in the majority of companies paying dividends on a regular basis, had no significant effect on the change in dividend policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk C., Siemionczyk G.: Nowy indeks wskaże spółki dzielące się zyskiem, "Parkiet" 2011, nr 1.
  2. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  3. Duraj A.: Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki giełdowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  4. Jajuga T., Słoński T.: Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  5. Łukasik G.: Polityka podwyższania kapitału w spółce akcyjnej - szanse i zagrożenia, [w:] Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. J. Ickiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  6. Pluta W.: Strategiczne zarządzanie finansami, Ekspert, Wrocław 1996.
  7. Sierpińska M.: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1999.
  8. Socha J.: Rynek. Giełda. Inwestycje, Olympus, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu