BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zastosowanie Balanced Scorecard do oceny efektywności fuzji i przejęć w sektorze mleczarskim
Making Use of the Balanced Scorecard Method in Effectiveness Assesment of Mergers and Acquisitions on Dairy Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 529-538, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Strategiczna Karta Wyników, Efektywność, Przemysł mleczarski
Mergers and acquisitions, Balanced Scorecard (BSC), Effectiveness, Dairy industry
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję oceny efektywności fuzji i przejęć przedsiębiorstw mleczarskich z zastosowaniem Zrównoważonej Karty Wyników (z ang. Balanced Scorecard). Balanced Scorecard to nowoczesna, wielowymiarowa metoda analizy osiągnięć przedsiębiorstw. Balanced Scorecard, jako podejście wielowymiarowe, respektuje interesy różnych grup stakeholders oraz precyzuje kluczowe dla fuzji i przejęć efekty synergii. (abstrakt oryginalny)

The article presents the Balanced Scorecard as tool of assessing the effectiveness of mergers and acquisitions of dairy companies. Balanced Scorecard is a modern, multidimensional method of analyzing effectiveness of companies. Balanced Scorecard respects aims of different stakeholders and make clear the essence of synergy effect, which is crucial for mergers and acquisitions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Kaplan R.S, Norton D.P.: Strategy Maps, Harvard Business School Press, Boston 2004.
  3. Pietrzak M.: Najlepiej wyceniać z kartą. Przegląd metod i narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego, "Personel i Zarządzanie" 2003, nr 10.
  4. Pietrzak M.: Wykorzystanie koncepcji Balanced Scorecard do oceny efektywności fuzji i  przejęć na przykładzie Campina Melkunie, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, cz. 1, red. A. Podobiński, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2004.
  5. Pietrzak M.: Koncentracja produkcji jako czynnik wzrostu efektywności spółdzielni mleczarskich - w świetle doświadczeń holenderskich i polskich, cz. 3, "Przegląd Mleczarski" 2006, nr  4.
  6. Pietrzak M.: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
  7. Pietrzak M.: Wyniki II Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, [w:] VI Forum Polska Spółdzielczość Mleczarska w Unii Europejskiej - Szanse i Zagrożenia, First Communications s.c., Augustów 2008.
  8. Seremak-Bulge J.: Polski rynek mleczarski na tle świata, "Przegląd Mleczarski" 2008, nr  11.
  9. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu