BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Czerwiński Mateusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przejęcie kontroli w spółkach publicznych - przegląd dotychczasowych rozwiązań prawnych w Polsce
Takeovers in Polish Public Companies - Review of the Former and Current Legislation in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 539-557, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Spółki publiczne, Spółki, Rynek kapitałowy, Regulacje prawne
Public companies, Companies, Capital market, Legal regulations
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym opracowaniu omówiono rozwiązania prawne dotyczące przejęcia kontroli w spółkach giełdowych z wykorzystaniem publicznych wezwań na akcje obowiązujące na polskim rynku kapitałowym w latach 1991-2011 oraz przedstawiono zmiany proponowane w projekcie ustawy. Ponadto zaprezentowano przykłady wpływu liberalizacji regulacji prawnych dotyczących nadzoru korporacyjnego na interes wszystkich akcjonariuszy, nie tylko mniejszościowych. (abstrakt oryginalny)

In this article there was presented legislation concerning takeovers and acquisitions in public companies binding in Poland from 1991 to 2011. Furthermore there were discussed changes proposed in a bill. Last subsection was devoted to examples of law liberalization influence on shareholders wealth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L 142 z 30.04.2004, PL.ES rozdz. 17, t. 02).
 2. Koper A., Wójcik E., Krasuski K.: Wysyp wezwań przed głęboką zmianą przepisów?, http://www. parkiet.com/artykul/957735.html.
 3. Kropielnicka A., Dominiak T.: Jak wygląda wrogie przejęcie od kuchni. "Polska", http://www.polskatimes. pl/pieniadze/gielda/64068,jak-wyglada-wrogie-przejecie-od-kuchni,id,t.html?cookie=1.
 4. MNI Telecom wezwało na akcje Hyperiona, http://www.parkiet.com/artykul/877780.html.
 5. Naszkowska K.: Twarda sztuka z tego Kruka. "Gazeta Wyborcza", http://wyborcza.pl/2029020, 75480,5547179.html.
 6. Płociński A.: Giełdowe wezwania do zmiany, http://gielda.onet.pl/gieldowe-wezwania-do- zmiany,18 489,3103824,1,news-detal.
 7. Projekt założeń do projektu zmiany Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 13 stycznia 2011 r., Ministerstwo Finansów.
 8. Przejmowanie spółek giełdowych, http://new-arch.rp.pl/artykul/64196.html.
 9. SIA ACP wezwie do sprzedaży 274 tys. walorów, http://www.parkiet.com/artykul/525619.html.
 10. Szostek A.: Duże pakiety akcji, "Rzeczpospolita" 1994.
 11. Świderek T.: Czy giełda dba o interes inwestorów, "Rzeczpospolita" 1995.
 12. Świderek T.: Efekty widać po wynikach, "Rzeczpospolita" 1998.
 13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw (DzU 2004, nr 64, poz. 594).
 14. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z  późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (DzU 1997, nr 118, poz. 754).
 16. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i  funduszach powierniczych (DzU 1991, nr 35, poz. 155).
 17. Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (DzU 1998, nr 107, poz. 669).
 18. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 1994, nr 4, poz. 17).
 19. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (DzU 2005, nr 186, poz. 1539).
 20. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz o zmianie innych ustaw (DzU 2008, nr 231, poz. 1547).
 21. Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (DzU 2000, nr 122, poz. 1314).
 22. Wezwania do zapisywania się na zamianę akcji: duże możliwości i wiele problemów, "Rzeczpospolita" 2007.
 23. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki W. Kruk Spółka Akcyjna, Raport bieżący 13/2008, Vistula Group SA.
 24. Właściciele C&C Energy znaleźli sposób, żeby uniknąć wezwania, http://www.parkiet.com/artykul/ 1028271.html.
 25. Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w  sprawie sposobu ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz warunków nabywania tą drogą akcji notowanych na giełdzie (M.P. 1994, nr 36, poz. 314).
 26. Zielińska U.: 1,7 akcji MNI za papier Hyperiona, "Gazeta Giełdy Parkiet" (dostęp 11.12.2009).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu