BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frańczuk Małgorzata (Politechnika Lubelska)
Title
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej
Risk Management in Units of the Public Finance Sector as One the Management Control Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 211-221, rys.,tabele, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Finanse publiczne, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola zarządcza
Public finance sector units, Public finance sector, Public finance, Risk management, Management control
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Ryzyko towarzyszy każdemu człowiekowi na co dzień we wszystkich sferach życia. Nie da się go uniknąć. Wpisane jest w działalność podmiotów gospodarczych.Również w funkcjonowaniu jednostek sektora publicznego dostrzeżono występowanie jego wielu rodzajów. Świadomość wszechobecnego ryzyka i skutków, jakie ze sobą niesie, wpłynęła na decyzje o zabezpieczaniu się przed nim różnymi sposobami. W przypadku podmiotów prywatnych zarządzanie ryzykiem odbywa się dobrowolnie. Przedsiębiorcy,którzy chcą zwiększać bezpieczeństwo prowadzonej działalności, trwać na rynku, rozwijać się, być konkurencyjni, muszą wdrożyć proces zarządzania ryzykiem. W odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych proces ten jest obligatoryjny - wynika z przepisów ustawowych.Zarządzanie ryzykiem jest istotne, ponieważ pomaga osiągnąć cele, pozwala określić negatywne sytuacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie jednostek, i zabezpieczyć się przed nimi oraz ich niepożądanymi skutkami.(fragment tekstu)

Risk management is a very important element of the compulsory management control process in units of the public finance sector. It helps to define threats that can affect realization of the units tasks. The object of the paper is to analyse risk management in respect of the management control standards issued by Minister of Finance.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jajuga K.: Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, w: Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Kaczmarek T.: Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, DIFIN, Warszawa 2010.
 3. Matkowski P.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Ofi cyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 4. Obłój K.: Strategia sukcesu fi rmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa1998.
 5. Redel D.: Istota i rodzaje ryzyka, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 6. Sławińska-Tomtała E.: Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne wskazówki wdrożenia systemu, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, tekst ujednolicony, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 8. Woźniak E.: Kontrola zarządcza w jednostce. Poradnik dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, Nowator, Gliwice 2010.
 9. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
 10. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 11. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, www.mf.gov.pl (11.05.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu