BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goździewska Agnieszka (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Fuzje przedsiębiorstw
Mergers of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 569-577, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia
Mergers and acquisitions
Note
streszcz., summ..
Company
CEMEX
CEMEX Company
Abstract
Artykuł został poświęcony zagadnieniu fuzji. Szczegółowo scharakteryzowano wszelkie typy fuzji oraz ich klasyfikacje, ze wskazaniem, jaki rodzaj poleca się w specyficznych sytuacjach, w których znajdują się przedsiębiorstwa. Opisano precyzyjnie metodykę tworzenia fuzji i dokonywania przejęć. Skupiono się także na kluczowych motywach skłaniających podmioty gospodarcze do zawarcia fuzji. Na zakończenie przybliżono historię meksykańskiego producenta cementu, firmy CEMEX. Wskazano na strategię tego przedsiębiorstwa dotyczącą fuzji. (abstrakt oryginalny)

The article was devoted to the issue of the merger. All types of the fusion and their classifications were characterized in detailed. There are also information regarding different kinds of mergers, which are recommended in peculiar situations to enterprises. A methodology of creating the fusion and effecting takeovers was precisely described. They also concentrated on crucial motives, inducing business entities for the conclusion of the merger. In conclusion was presented a history of the Mexican producer of cement, CEMEX companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frąckowiak W.: Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2008.
  2. Jankowski W.: Dylemat fuzji i przejęć: kto odchodzi, a kto zostaje?, "Harvard Business Review Polska" 2003, nr 5.
  3. Kanter R.M.: Fuzje, które przetrwają, "Harvard Business Review Polska" 2010, nr 6.
  4. Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, red. M. Lewandowski, WIG Press, Warszawa 2001.
  5. Lovallo D., Viguerie P., Uhlaner R., Horn J.: Fuzje i przejęcia: jak uniknąć złudzeń? "Harward Business Review Polska" 2008, nr 64.
  6. Sroka W.: Alians strategiczny a fuzja, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 5.
  7. Szczepankowski P.J.: Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
  8. Wach K.: Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako efekt walki konkurencyjnej, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 928, Wrocław 2002.
  9. http://cemex.com/tc/tc_oh.asp (2010).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu