BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soliwoda Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kreowanie wartości przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć
Creating Value of Enterprises in Processes of Mergers and Acquisitions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 597-606, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Fuzje i przejęcia, Wartość dla akcjonariuszy
Creating company's value, Mergers and acquisitions, Shareholder Value (SHV)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania było określenie uwarunkowań procesu kreowania wartości w połączeniach przedsiębiorstw. Omówiono motywy fuzji i przejęć, ponadto przedstawiono proces kreowania wartości dla akcjonariuszy (na podstawie modeli Stewarta i Rappaporta). Opisano czynniki organizacyjne, od których zależy efektywność procesów połączeń. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to identify determinants of the process ofcreating value in the processes of mergers and acquisitions. Motives of M&As presented, the process of creating value for shareholders (based on models of Stewart and Rappaport) was described as well. Organizational factors, that determine the efficiency of M&As, were also presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anonim: Aquisition Fallacies and Net Value Added, "The Antidote" 1998, Issue 12.
 2. Bert A., MacDonald T., Herd Th.: Two merger imperatives: urgency and execution, "Strategy and Leadership" 2003, No. 3, Vol. 31.
 3. Cigola M., Modesti P.: A note on mergers and acquisitions, "Managerial Finance" 2008, No. 4, Vol. 34.
 4. Damodaran A.: Corporate Finance, John Wiley & Sons, New York 2001.
 5. Delaney F., Wamuziri S.: The impact of mergers and acquisitions on shareholder wealth in the UK construction industry, "Engineering, Construction and Architectural Management" 2004, No. 1, Vol. 11.
 6. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. Herdan A.: Fuzje, przejęcia - wybrane aspekty integracji, Wyd. UJ, Kraków 2008.
 8. MacDonald R.: A Template For Shareholder Value Creation on M&As, "Strategic Direction" 2005, No. 5, Vol. 21.
 9. Pierścionek Z.: Strategie konkurencyjne w rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 11. Ross S.A., Westerfield R. W., B. D. Jordan, Fundament of Corporate Finance, Irwin, New York 1993.
 12. Stewart G.B.: The Quest for Value, Harper Business, NY 1991.
 13. Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Wyd. Poltext, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu