BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Alicja (Uniwersytet Gdański)
Title
Rozwój sieci franczyzowych w Niemczech i w Polsce - analiza porównawcza
Franchise Chain's Development in Germany and Poland - The Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 11-22, rys., bibliogr. poz. 17
Keyword
Franchising, Przedsiębiorstwo
Franchising, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wielokryterialna analiza porównawcza dwóch sąsiadujących ze sobą rynków franczyzowych: niemieckiego i polskiego. Porównaniu poddane zostały: geneza i adaptacja franczyzowej formy współpracy w obu krajach, a także determinowane przez nie doświadczenie niemieckich i polskich przedsiębiorców w wykorzystywaniu kontraktu franczyzowego w obrocie gospodarczym, które w bezpośredni sposób wpływa na stopień dojrzałości analizowanych rynków. Wśród kryteriów porównawczych znalazły się ponadto czynniki determinujące rozwój franchisingu, takie jak przepisy prawne regulujące zawieranie porozumień franczyzowych, a także uwarunkowania instytucjonalne, w szczególności funkcjonowanie ogólnokrajowych instytucji zrzeszających uczestników sieci francczyzowych, do zadań których należy m.in. promocja ideii franchisingu na podległym obszarze. Porównane zostały również rozmiary obu rynków, mierzone liczbą uczestników porozumień franczyzowych (liczba sieci i działających w ich ramach placówek), a także ich struktura. Kryterium analizy struktury stanowiły: sektor i branża, a także pochodzenie sieci. Ponadto podjęto próbę zidentyfikowania podobieństw i różnic w obszarze ekspansji sieci rodzimych poza granice kraju, biorąc pod uwagę zarówno skalę, jaki i kierunki procesu internacjonalizacji. Przeprowadzona w tym układzie analiza pozwoliła wskazać cechy wspólne oraz różnicujące niemiecki i polski rynek franchisingu wraz ze wskazaniem na przyczyny tych podobieństw bądź odmienności.(abstrakt oryginalny)

The article presents the comparative analysis of German and Polish franchise market with the indication on their main similarities and differences. The comparison includes such aspects as: length of the franchise contract's application in the economic, regulations and institutional factors which determine the franchise market's development, number of franchise chains and units, sectoral structure of franchise market, structure of franchise market based on the origin of chains, and international expansion of native franchise chains. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz A., Franchising - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Novae Res, Gdynia 2010.
 2. Antonowicz A., Rozwój rynku franchisingu, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 4/2008.
 3. Bagan-Karluta K., Umowa franchisingu, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 4. Cabaj-Bonicka J., Raport: Zagraniczne sieci franczyzowe w Polsce, ARSS, Warszawa 2010.
 5. Cabaj-Bonicka J., Raport o rozwoju polskich sieci franczyzowych zagranicą, ARSS, Warszawa 2010.
 6. Dane Ministerstwa Gospodarki ze strony: http://www.mg.gov.pl/.
 7. Dane ze strony internetowejEurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 8. Doing Business in Germany: A Country Commercial Guide for U.S. Companies, U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State, Waszyngton 2006.
 9. Franchising weiter auf Wachstumskurs, Franchise-Depesche - Mai 2008, Deutscher Franchise-Verband.
 10. Fröhlich D., Über den Deutschen Franchise-Verband, "Franchise Erfolge" nr 1/2003. Informacje ze strony internetowej Deutsche Franchise-Verband: http://www.franchiseverband.com/.
 11. Informacje ze strony internetowej Polskiej Organizacji Franczyzodawców: http://franczyza.org.pl/.
 12. Informacje ze strony internetowej: http://franchising.pl/artykul/5976/raport-o-rynkufranczyzy- polsce-2011/.
 13. Pokorska B., Ekspansja polskich systemów franchisingowych na rynki zagraniczne, "Raport z badań IRWiK 2005", IRWiK, Warszawa 2006.
 14. Raport o rynku franczyzy w Polsce 2011, Profit System, Warszawa 2011.
 15. Steiger O., The Property Foundation of Franchising, "Institut für Konjunktur- und Strukturforschung Discussion Paper" nr 35/2006.
 16. Steinerowska-Streb I., Franchising w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 5/2003.
 17. Wingral R., Zukunftsmarkt Franchising, Wingral&Partner Unternehmenberatung für Franchising und Innovation, Deutsche Gründer- und Unternehmer Tage, Berlin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu