BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Futyma Paweł (Nadleśnictwo Barlinek)
Title
Audyt finansowy rozliczeń międzyokresowych kosztów
Financial Audit of Accrued Expenses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 267-275, tabele, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Audyt finansowy, Koszty
Financial audit, Costs
Note
summ.
Abstract
Wśród kosztów ponoszonych przez jednostkę mogą występować koszty, które dotyczą w całości innego okresu niż ten, w którym koszty te zostały poniesione, lub mogą dotyczyć wielu okresów sprawozdawczych. W związku z tym występuje konieczność rozliczania kosztów na poszczególne okresy sprawozdawcze. W tym celu należy dokonać rozliczeń międzyokresowych kosztów. Artykuł prezentuje ewidencję i rozliczenie kosztów na gruncie prawa bilansowego i podatkowego jednostek prowadzących księgi rachunkowe. Rozliczenia międzyokresowe kosztów są przedmiotem badań przeprowadzanych przez audytorów. Audyt ma na celu sprawdzenie: czy jednostka opisała w swojej polityce (zasadach) rachunkowości zasady rozliczania kosztów w czasie, zasadności dokonania rozliczenia kosztów w czasie oraz prawidłowości ich ujęcia i rozliczenia, utworzenia i wykorzystania rezerwy oraz rzetelności przedstawionych rozliczeń międzyokresowych kosztów w sprawozdaniu finansowym. Badania takie często obejmują także pomoc w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych.(fragment tekstu)

The article presents the definition and classification of prepaid expenses, their records and the rules for apportioning costs in time on the plane of the accounting and tax. The purpose of this article is to define the substance and application of prepaid expenses. The article contains examples of costs accounted for at the time of the most commonly encountered in practice.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, cz. 1, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2002.
  2. Sojak S., Stankiewicz J.: Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2004.
  3. Szyszkowska J.: Koszty na przełomie roku, cz. 1, "Buchalter" 2011, nr 1.
  4. Uchwała nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", Dz. Urz. Min. Fin. nr 12, poz. 90.
  5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. nr 21, poz. 86, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu