BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Turystyka pielgrzymkowa polaków ze szczególnym uwzględnieniem Lourdes
Polish Pilgrimage Tourism with Particular Reference to Lourdes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 47-56, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polaków, czyli ok. 15% ludności, wybiera się z pielgrzymką do wybranego miejsca kultu. Polscy pielgrzymi stanowią 3-5% wszystkich chrześcijan pielgrzymujących na świecie i 20% pielgrzymujących Europejczyków. W Polsce znajduje się 500 sanktuariów, a do największych, takich jak: Łagiewniki, Licheń czy Kalwaria Zebrzydowska, od kilku lat coraz liczniej przychodzą piesi pątnicy. Polacy udają się też pieszo do zagranicznych sanktuariów. Celem rozważań jest analiza turystyki pielgrzymkowej Polaków ze szczególnym uwzględnieniem sanktuarium w Lourdes.(abstrakt oryginany)

The article presents the characteristic of the Poles' pilgrimage tourism in Poland and abroad. Characterized the shrine in Lourdes and the Poles' pilgrimage tourism to the shrine.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. www. dziedzictwo.ekai.pl (14.12.2010).
  2. I. Matyasik, Polacy narodem pielgrzymów, dane statystyczne pochodzą z Zakładu Geografii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego i dotyczą lat 2005-2007, Katolicka Agencja Informacyjna, www.dziedzictwo.ekai.pl (14.12.2010).
  3. Tysiące pielgrzymów na trasach, www.pielgrzymka.konin.pl (14.12.2010).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu