BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzeń-Mitka Iwona (Politechnika Częstochowska)
Title
Dojrzałość enterprise risk management - wzorce i praktyka
Enterprise Risk Management Maturity - Standards and Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 659-668, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Zarządzanie ryzykiem, Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem
Enterprise risk, Risk management, Enterprise Risk Management (ERM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym jest coraz częstszą praktyką podmiotów gospodarczych na świecie. Jednak stopień zaawansowania działań w tym zakresie jest różny, w zależności od regionu czy wielkości podmiotu. W opracowaniu przedstawiono wiodące atrybuty świadczące o dojrzałości działań ERM w organizacji oraz praktyki przedsiębiorstw amerykańskich i europejskich w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Enterprise Risk Management is the practice of companies in the world. But the stage for this activity is different according to the region or size of the company. The study presents evidence of the leading attributes of maturity of ERM within the organization and practices of American and European companies in this field.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Beasley M.S., Branson B.C., Hancock B.V.: 'COSO's 2010 Raport on ERM. Current State of Enterprise Risk Oversight and Market Perceptions of COSO's ERM Framework, http://www.coso. org.
  2. Enterprise Risk Management - Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2004.
  3. Enterprise Risk Management: Standard & Poor's To Apply Enterprise Risk Analysis To Corporate Ratings, Standard & Poor's, maj 2008.
  4. FERMA European Risk Management Benchmarking Survey 2010, http://ferma.eu.
  5. Gorzeń-Mitka I.: Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, KeyText, Warszawa 2007.
  6. Hopkin P.: Fundamentals of Risk Management, Kogan Page, London 2010.
  7. ISO 31000:2009 Risk Management-Principles and Guidelines, http://www.npc-se.co.th.
  8. Kloman H.F.: Milestones: 1900 to 1999, Risk Management Reports, Vol. 26(12), 1999.
  9. Korombel A.: Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu