BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habelman Joanna (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA), Badach Małgorzata (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA)
Title
Audyt wewnętrzny jako instrument wspomagający kontrolę zarządczą w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Internal Audit as an Instrument Supporting the Management Control Within Szczecin and Świnoujście Seaports Authority S.A.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 277-289, rys.,tabela, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Audyt finansowy, Koszty, Kontrola zarządcza, Ustawa o finansach publicznych
Financial audit, Costs, Management control, Act on Public Finance
Note
summ.
Abstract
Ustawa o finansach publicznych1 z dniem 1 stycznia 2010 roku wprowadziła pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrola zarządcza może być również zastosowana w sektorze biznesu. Celem artykułu jest przedstawienie roli audytu wewnętrznego jako instrumentu wspomagającego kontrolę zarządczą na przykładzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (ZMPSiŚ SA).(fragment tekstu)

The article presents the role and use of internal audit as an instrument supporting a management control within a company on the example of Szczecin and Świnoujście Seaports Authority S.A. Internal audit activities within the entity are correlated with the management control in order to ensure the implementation and monitoring of tasks resulting from the statutory provisions.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Karniewska-Mazur M.: Jakie funkcje pełni kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny, "Gazeta Prawna" 2008, nr 167.
 2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 3. Komunikat nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów publicznych, Dz.U. nr 5, poz. 24.
 4. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów 2003.
 5. Regulamin Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 22.09.2009 r.
 6. Regulamin Organizacyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA obowiązujący od dnia 1.07.2010 r.
 7. Standarts of the Professional Practice of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 2001.
 8. Winiarska K.: Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
 9. Winiarska K.: Definicja i klasyfikacja kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010.
 10. Wolska-Hertman M.: Rola audytora w zarządzaniu ryzykiem, "Gazeta Prawna" 2005, nr 6.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, z póź. zm.
 12. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich, Dz.U. 2010, nr 33, poz. 179.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu