BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Redemptorystowskie dni młodzieży - forma turystyki religijnej uwzględniająca potrzeby młodego pokolenia
The Redemptorist Youth Congress - Form of Religious Tourism Respects Needs of Young Generation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 68-76, tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Turystyka religijna, Turystyka
Religious tourism, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamicznie rozwijająca się turystyka jest coraz powszechniejszym zjawiskiem w Polsce i na świecie. To jeden z ważniejszych działów gospodarki światowej wpływający na życie społeczne, kulturalne i środowisko przyrodnicze. Pojawiają się nowe formy turystyki, a jedną z nich jest turystyka religijna, która zdobywa coraz więcej zwolenników. Pomimo sekularyzacji życia, pogoni za dobrami materialnymi, zanikania więzi społecznych oraz uczucia zagubienia społeczeństwa, rośnie liczba uczestników turystyki religijnej. Dla Kościoła jest to szansa na ewangelizację, a dla podróżujących - możliwość wzbogacenia swojej przestrzeni duchowej.(abstrakt oryginalny)

Dynamically developing tourism is more general phenomenon in Poland and in the world. It is the one of the most important branch of world economy. Tourism has an influence on social and cultural life. One of its form is religious tourism. Religious tourism contribute to restore interpersonal ties and brings people together. Also enables them to discover new places, values and travelers' spiritual sphere enriches. The Redemptorist Youth Congress is the form of religious tourism, respect needs of young people. It's proposal for people, which hard to find in conditions of continuous rivalry and consumption. In present times, where is lacks positive examples, youth feels the need of developing its spirituality. The Redemptorist Youth Congress is the time, in everybody can seek answers on bothering him questions. It's proposal for these, which want to strengthen on road of faith, but also for these which doubt and need something apart from hollow entertainment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://info.wiara.pl/doc/637406.Turystyka-religijna-wazna-dla-ewangelizacji-swiata.
  2. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
  3. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 114-116.
  4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Podręcznik, Łódź 2002, s. 20; A. Jackowski, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa= turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, "Turyzm" 1998, nr 8 (1), s. 15.
  5. http://www.redemptor.pl/zgromadzenie.php.
  6. http://www.redemptor.pl/redemptorysci_na_swiecie.php.
  7. http://redemptor.pl/mlodziez/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=16 - Joanna Śliwka, Tarnobrzeg.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu