BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Lepczyński Błażej (Uniwersytet Gdański)
Title
Monitorowanie ryzyka jako narzędzie zarządzania strategicznego
Risk Monitoring as a Tool for Strategic Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 681-694, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie strategiczne
Risk management, Strategic management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji budowania strategii przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka. W artykule przedstawiono argumenty uzasadniające tezę, że stan zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach daleko odbiega od standardów wykorzystywanych w czołowych instytucjach finansowych i globalnych korporacjach. Doskonalenie kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem powinno przejawiać się m.in. w wypracowaniu koncepcji uwzględniania aspektów ryzyka w strategiach przedsiębiorstw. Proponujemy rozwiązanie, którego istota sprowadza się do korygowania słabości związanej z opracowaniem strategii w fazie jej implementacji - poprzez umiejętne i skoncentrowane przedmiotowo zarządzanie ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the risk monitoring as a tool for strategic management. In the article, we made a hypothesis that, in the post-crisis conditions, it is necessary to focus to a bigger extent on the strategy of uncertainty and risks. We prove that passive business risk management, which has a strong impact on strategy-building, also prevails in Poland. One of key reasons is probably the fact that firms have not felt strong consequences of the crisis. In our opinion improving competence in the field of risk management should be reflected in developing the concept of consideration of risk in the strategies of enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beans K.M.: Risk Management After Crisis, "The Journal of Enterprise Management", July August 2010.
 2. Bessant J.: Opening up Strategy:Space through Discontinous Inovation, [w:] R. Glavan, J. Murray, C. Markides: Strategy, Innovation, and Change. Challenges for Management, Oxford University Press 2008.
 3. Courtney H.G., Kirkland J., Viguerie S.P.: Strategy under uncertainty, "Harvard Business Review", November-December 1997.
 4. Damodaran A.: Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego 2009.
 5. Dean J.D., Giffin A.F.: What's your risk appetite?, "Emphasis" 2009, nr 1.
 6. Glavan R., Murray J., Markides C.: Strategy, Innovation, and Change. Challenges for Management, Oxford University Press 2008.
 7. Heywood S., Layton D., Pentinen R.: A better way to cut costs, "McKinsey Quarterly" 2010, nr 1.
 8. Kasiewicz S., Kurkliński L., Świerżewski Ł.: Pasywne podejście do zarządzania ryzykiem, "Harvard Business Review Polska", Bezpieczna firma, nr 89-90, July-August 2010.
 9. Koźmiński A.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Małkowska-Borowczyk M.: Wpływ otoczenia na wybory strategiczne przedsiębiorstw, [w:] E. Urbanowska- Sojkin: Wybory strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 11. Meulbroek L.K.: Integrated Risk Management for the Firm: A Senior Manager's Guide, Harvard Business School Soldiers Field Road Boston, MA 02163, 2002.
 12. Nicolas T.: Innovation lessons from the 1930s, "McKinsey Quarterly", December 2008.
 13. Obłój K.: Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 14. Porter M.E.: Strategie konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 15. Sosnowska A.: Strategie innowacji w praktyce polskich przedsiębiorstw. Copied material, conference: Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, SGH, 16 November 2009.
 16. Stall D.: From Lines to Loops: An Iterative Approach to Strategy, [w:] R. Glavan, J. Murray, C. Markides: Strategy, Innovation, and Change. Challenges for Management, Oxford University Press 2008.
 17. Stulze R.M.: Six ways firm mismanage risk, "Harvard Business Review", March 2009.
 18. Taticchi P., Balachandran K.R.: Forward performance measurement and management integrated framework, "International Journal of Accounting and Information Management" 2008, Vol. 16, nr2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu