BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolna-Samulak Aneta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sanktuaria maryjne w Polsce jako cel turystyki pielgrzymkowej. Studium na przykładzie sanktuarium w Licheniu Starym i Gietrzwałdzie
Mary's Sanctuary in Poland as a Purpose of PilgrimageTourism. Study on the Example of the Sanctuary in Licheń Stary and Girtrzwałd
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 383-390
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pielgrzymka jest jednym z najstarszych zjawisk w religijnej kulturze i występuje we wszystkich głównych religiach świata, m.in. w: buddyzmie, hinduizmie, islamie, judaizmie i chrześcijaństwie1. Zjawisko pielgrzymowania do miejsc świętych przyjmuje w dzisiejszych czasach nową, masową formę, jaką jest turystyka pielgrzymkowa będąca częścią turystyki religijnej. Głównym celem turystyki pielgrzymkowej jest pielgrzymowanie do miejsc świętych. Sanktuaria jako ośrodki kultu i miejsca święte należą do kulturowego i duchowego dziedzictwa polskiego narodu. Sanktuaria mają ogromną siłę oddziaływania i przyciągania pielgrzymów, a także turystów krajowych i zagranicznych. Ze względu na przedmiot kultu wyróżnia się: sanktuaria maryjne, sanktuaria pańskie i sanktuaria związane z kultem świętych2. Szczególne miejsce w wędrówce pielgrzymów do tych miejsc zajmują sanktuaria maryjne będące elementem kultu religijnego Matki Boskiej. (abstrakt oryginalny)

Pilgrimage is one of the well-know phenomena in religious culture and exists in all the main religions of the world. In our times effect of pilgrimage to the holy places is accepted as a new, mass form which is the pilgrimage tourism. Pilgrimage tourism is a part of religious tourism. The goal of pilgrimage tourism are places of religious cult,participation in the religious ceremony's and also communion with historical monuments of sacred art. Participants of pilgrimage are tourists-pilgrims who have special needs gathered with touristic rights and also specific needs with religious aspect. Among pilgrimage you can mark out individual or multiple hiking and journey's organized by parish and travel agencies. One of the most important and unusual display of Mary's cult have been and still are sanctuary's. In Poland there are least 800 of sanctuaries, from which 700 are Mary's sanctuary's. Mostly and numerous visited by the pilgrims from the country and abroad sanctuaries in Poland are: Jasna Góra inCzęstochowa, Łagiewniki, Licheń and Kalwaria Zebrzydowska.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. N. Collins-Kreiner, N. Kreiner, Pilgrimage tourism in the Holy Land: The behavioural characteristics of Christian pilgrims, GeoJournal 2000, nr 1, s. 55.
 2. http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Turystyka_pielgrzymkowa, (01.12.2010).
 3. A. Jackowski, Zarys geografii pielgrzymek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999, MVI, "Prace Geograficzne", z. 85, za: J. Czerwiński, Podstawy turystyki, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2007.
 4. http://www.opoka.org.pl/ varia/msze/pielgrzym.html, (16.11.2010).
 5. M. Osuchowska, T.A. Łabuz, Turystyka religijna i pielgrzymkowa w Polsce jako promocja wartości religijnych, w: Problemy turystyki i rekreacji, t. 2, red. M. Dutkowski, Oficyna In Plus, Szczecin 2009, s. 90.
 6. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 85.
 7. A. Kozłowski, Turystyka pielgrzymkowa w Polsce, aktualny stan i perspektywy rozwoju. Działalność Polskiej Organizacji Turystycznej w tym zakresie, w: Turystyka religijno- -pielgrzymkowa, Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk 89 września 2005, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 145.
 8. A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. 765, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 369-370.
 9. http://www.e-konferencje.pl/artykul_turystyka_pielgrzymkowa-w-polsce--225.html,(15.11.2010).
 10. Produkt bardzo wymagający, "Wiadomości Turystyczne" 2009, nr 13, s. 10.
 11. http://www.opoka.org.pl/varia/msze/pielgrzym.html, (16.11.2010).
 12. http://archidjecezja.lodz.pl/prawo.html, (17.11.2010).
 13. http://www.djecezja.kalisz.pl/Archiwum/Sanktuaria.htm, (17.11.2010).
 14. http://www.djecezja.kalisz.pl/Archiwum/Sanktuaria.htm, (17.11.2010).
 15. http://www.kultmaryjny.pl, (01.12.2010).
 16. http://www.opoka.org.pl/varia/msze/pielgrzym.html (16.11.2010)
 17. http://www.tur-info.pl/p/ak_id,11348,,polska_turystyka_pielgrzymkowa,w_polsce.html(16.11.2010).
 18. http://www.opoka.org.pl/varia/msze/pielgrzym.html (16.11.2010).
 19. http://www.tur- info.pl/p/ak_id,11348,,polska_turystyka_pielgrzymkowa,w_polsce.html(16.11.2010).
 20. http://www.lichen.pl, (17.11.2010).
 21. http://www.sanktuariummaryjne.pl, (27.01.2011).
 22. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 298.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu