BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsior Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fuzje i przejęcia strategią na wzrost wartości przedsiębiorstwa
Mergers and Acquisitions Strategy for Increase of Enterprise's Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 69-76, rys., tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Fuzje i przejęcia, Wartość dla akcjonariuszy
Mergers and acquisitions, Shareholder Value (SHV)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule Autorka zaprezentowała rynek fuzji i przejęć w Polsce. Wskazując na wagę strategii wykazała, że podmioty uczestniczące w procesach fuzji i przejęć nie podchodzą z odpowiednią powagą, skrupulatnością i starannością do niej. Brak prawidłowego działania jest podawany niejednokrotnie za motyw wpływający na brak zakończenia sukcesem owych procesów. (abstrakt oryginalny)

In the paper the Author presented the mergers and acquisitions market in Poland. In her opinion the most important step in the process M&A is strategy. The enterprises which involved in the processes of mergers and acquisi-tions they do not approach with appropriate seriousness, thoroughness and attention to it. Very often lack of proper work on the processes merger and acquisitions is given as an affects the lack of successful completion of these processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badania GrantThornton: Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010.
  2. Badania GrantThornton: Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011.
  3. Badania KPMG i DealWatch: Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowej. Edycja 2010.
  4. Badania KPMG i DealWatch: Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowo- Wschodniej. Podsumowanie 2010 roku.
  5. Korda K., TaxFin, 23-04-2010 Fuzje i przejęcia - mit czy hit? Jak osiągnąć sukces za pomocą fuzji i przejęć[online] http://www.tpahorwath. pl/upload/file/Fuzje%20i%20przejecia%20w%20dzisiejszej%20gospodarce.pdf
  6. M. Chromiński, Kluczowe błędy popełniane w procesie transakcyjnym. Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowej. Edycja 2010.
  7. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998
  8. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metod analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
  9. Skowroński R., Mitoraj T., Lipkowski P.: Rynek M&A. Struktura, zmienność, premie akwizycyjne, Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK i i Thomson Reuters [online] www.pb.pl/atta/1818-pobierz-oryginalny-pelny-raport.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu