BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński), Andrzejczak Aleksandra, Baszuro Magdalena, Dworakowska Anna, Szewczyk Mateusz
Title
Ocena pozycji finansowej instytucji finansowych
Assessment of Financial Position Financial Institutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 91-106, rys., tab., bibliogr. poz. 22
Keyword
Finanse, Przedsiębiorstwo
Finance, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie schematu postępowania w metodzie oceny wstępnej sytuacji finansowej instytucji finansowych zwanej metodą "sił finansowych". Opisywana w artykule metoda jest autorską modyfikacją metody "oceny szybkiej" przez M. Iwanicz-Drozdowską. Proponowaną metodę wykorzystano do oceny sytuacji finansowej dwunastu banków funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce za lata 2009-2010. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the scheme of the method of initial assessment of the financial situation of financial institutions called the method "financial strength". Method described in the article is the author's mod-ification of the method of "rapid assessment" by M. Iwanicz-Drozdowska. The proposed method was used to assess the financial situation of the twelve banks operating on the Stock Exchange in Poland for the years 2009-2010. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 1998.
 2. Grzywacz J.: Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006.
 3. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007.
 4. Iwanowicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltex SGH, Warszawa 1999.
 5. Iwanowicz-Drozdowska M.: Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banku. "Bezpieczny Bank" 2004, nr 4.
 6. Iwanowicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
 7. Iwanowicz-Drozdowska M.: Zastosowanie metody EVA do oceny działalności banku, Zeszyt Naukowy KFiZ, SGH "Studia i Prace" nr 17, Warszawa 2000.
 8. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 9. Jankowska K., K. Baliński, Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2006.
 10. Jaworski W.L., Bankowość. Podstawowe założenia, Poltex, Warszawa 1998.
 11. Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
 12. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 13. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Ocena płynności i wypłacalności w banku, w: "Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa", red. J. Duraj, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 14. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Podstawy analizy finansowej banków i ubezpieczycieli, wyd. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2008.
 15. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Rating jako element oceny wstępnej sytuacji finansowej banków, praca w druku Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 16. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Zastosowanie indeksu nierówności wskaźników ekonomicznych w ocenie działalności banku, w: "Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstw", red. S. Wrzosek, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 9 (1209),UE Wrocław 2008.
 17. Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, red. Naukowa E. Bogacka- Ksiel, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 18. Świderski I., Sprawozdawczość finansowa banków i instytucji finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 19. Wąsowski W., Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2004.
 20. Wójcik J.: Rezerwy w bankach. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 21. Współczesna bankowość, tom I, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007.
 22. Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, red. naukowa W. Przybylska- Kapuścińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu