BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomski Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Sterna Krzysztof, Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Proces ekologizacji i jego wpływ na wizerunek współczesnego przedsiębiorstwa
Ecologisation Process and its Impact on the Image of the Modern Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 107-116, tab., bibliogr. poz. 12
Keyword
Ekologia, Przedsiębiorstwo, Wizerunek przedsiębiorstwa
Ecology, Enterprises, Company image
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ochrona środowiska i dbanie przedsiębiorstwa o otoczenie staje się od pewnego czasu coraz ważniejszym elementem zarządzania. Opinia publiczna, kontrahenci, a przede wszystkim konsumenci coraz większą uwagę zwracają na działania związane z poszanowaniem środowiska naturalnego. W związku z tym kształtuje się nowy trend w zarządzaniu, który szczególny nacisk kładzie na proces ekologizacji przedsiębiorstwa. Proces ten staje się obecnie nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania organizacją i sprzyja budowaniu dobrego wizerunku przedsiębiorstwa w bliższym i dalszym otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

This article examines the new approach to the environment protection and waste elimination according to the new concepts of enterprise management, such as lean management, virtual organization and agile enterprise. What characterizes the new concept of enterprise management, as opposed to a classic environmental management system, is, inter alia, elimination of potential waste as early as on a production process planning level. This articles deals with how the approach to waste elimination and environmental protection works in manufacturing plants.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje I metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Dastmalchian I., Organizational Flexibility in Western and Asian Firms, An Examination of Control and Safeguard Rules in Five Countries, Canadian Journal of Administrative Sciences no. 18, vol. 1, Ontario 2001.
 3. Davidow H., M.S. Malone, The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century, Harper Business, New York 1992.
 4. Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2004.
 5. Kowalczewski W., Matwiejczuk W., Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 6. Leeuw de A., Welberda W., On the Concept of Flexibility. A Dual Control Prospective no. 2, Omega, Atlanta 1996.
 7. Lynch J., Organizational Flexibility, HR. Human Resources Planning no. 12, New York 1989.
 8. Stabryła A., Analiza elastyczności systemu jako instrumentu programowania zmian i rozwoju, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2004.
 9. Upton D., The Management of Manufacturing Flexibility, California Management Review no. 2, vol. 36, Sacramento 1999.
 10. Volberda H., Building the Flexible Firm. How to Remain Competitive, Oxford University Press, Inc., New York 1998.
 11. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.
 12. Womack J.P., Lean Thinking,, Centrum Informacji Inżyniera, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu