BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Title
Rola narzędzi zarządzania przepływem informacji w logistyce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
Role of the Information Flow Management Tools in Logistics in Creating Company Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 133-143, rys., bibliogr. poz. 13
Keyword
Logistyka, Przedsiębiorstwo, Informacja
Logistics, Enterprises, Information
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozpatrując problematykę tworzenia wartości przedsiębiorstwa konieczne staje się wskazanie kierunków rozwoju logistyki, która odgrywa istotną rolę we współczesnej gospodarce. W artykule zostały omówione narzędzia wykorzystywane do zarządzania przepływem informacji, decydujące o skuteczności procesów logistycznych. (abstrakt oryginalny)

In considering the issues to create company value it is necessary to indicate the directions of logistics development, which plays an important role in the modern economy. The article discusses the tools used to manage the flow of information decided to the effectiveness of logistics processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz G., Integracja procesów logistycznych w systemach informatycznych klasy MRP II/ERP- na przykładzie SAP R/3, [w:] Logistics 2000, Poznań 1-2.06.2000.
 2. Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 3. Bukowski L., Problemy przetwarzania informacji logistycznych w zintegrowanych systemach produkcyjnych, [w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Materiały VII Konferencji Logistyki Stosowanej- Total Logistic Management, Oficyna Wydawnicza TEST, Kraków 2004.
 4. Coyle J.C., Bardi E.J., Langley jr C.J., Zarządzanie logistyczne, Wyd. PWE, Warszawa 2002.
 5. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. WSL Poznań 2007.
 6. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Wyd. PLACET, Warszawa 1999.
 7. Lis T., Łapeta J., Kierunki rozwoju systemów informatycznych w magazynowaniu, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie.T.2. Pod red. Ryszarda Knosali. Wyd. Ofic. Wyd. Pol. Tow. Zarz. Produkcją Opole 2009.
 8. Majewski J., Informatyka dla logistyki, Wyd. ILiM, Poznań 2006.
 9. Pr. zbiorowa pod red. D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka, Logistyka, Wyd. ILiM Poznań 2009.
 10. Pr. zbiorowa pod red. M. Ciesielskiego, Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE Warszawa 2006.
 11. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Wyd. PWE, Warszawa 2008.
 12. Śmigielska A., Integracja systemów informatycznych a zmiany biznesowe, [w:] Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą, praca zbiorowa pod red. Z. Szyjewskiego, J. K Grabary, J. S. Nowaka, WNT, Warszawa 2004.
 13. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu