BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowska-Grunt Joanna (Politechnika Częstochowska)
Title
Strategie wzrostu wartości w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych
Growth Strategies of Supply Chain in International Business
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 145-156, tab., bibliogr. poz. 17
Keyword
Łańcuch dostaw, Przedsiębiorstwo
Supply chain, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Analiza wzrostu wartości w zarządzaniu łańcuchami dostaw wprowadzającymi strategie międzynarodowe wskazuje, że jest to problem złożony i bardzo szeroki. Przedsiębiorstwa chcąc osiągnąć przewagę konkurencyjną muszą określić punkt równowagi, w którym z jednej strony ryzyko zastosowania danej strategii będzie możliwie małe, a z drugiej obrana strategia zapewni sukces rynkowy. Wybór strategii międzynarodowej istotne wpływa na jakość i możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej, co w efekcie wpływa na wzrost wartości firmy. (abstrakt oryginalny)

Analysis of the increase in value in the supply chain management strategies for implementing the international inter-indicates that this is a complex issue and very broad. Companies wanting to implement strategy for achieving competitive advantage must determine the point of equilibrium where one side of the risks of strategy be as small as possible and, second, the chosen strategy will ensure the success of market. The choice of an international strategy important impact on the quality and opportunities for competitive advantage, which in turn affects the growth of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciesielski M., Długosz J.: Strategie łańcuchów dostaw, PWE Warszawa 2010.
 2. Closs David J, Anthony S. Roath, Thomas J. Goldsby, James A. Eckert, Stephen M. Swartz: An Empirical Comparison of Anticipatory and Response-Based Supply Chain Strategies. The International Journal of Logistics Management, Vol. 9 nr 2, 1998.
 3. Coyle J.J., E. Bardi, C.J. Langley Jr: Zarządzanie logistyczne. PWE Warszawa 2002.
 4. Croson, Rachel; Donohue, Karen; Katok, Elena; Sterman, John: Supply Chain Management: A Teaching Experiment, Second Asian Conference on Experimental Business Research. 2003.
 5. Kisperska-Moroń D., 2010, Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw. LogForum 6, 1, 1.http://www.logforum.net/vol6/issue1/no1
 6. Kościelniak H. Level of Innovation and Competitiveness of Industry After Accession of Poland to the European Union. [in]: Povysenie effektivnosti integrirovannogo upravlenija na predprijatijach Central'noj i Vostocnoj Evropy. Naucnyj red.A.I.Rubachov; Brest; Izd.BrGTU; 2006.
 7. Lee, H., P. Padmanabhan and S. Whang: Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect, Management Science 43, 1997.
 8. Nowicka - Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych, PWE Warszawa 2000
 9. Penc J., Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowania misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 10. Pluta-Zaremba A.: Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/ 2002.
 11. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2009.
 12. Rutkowski K.: Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2001.
 13. Rutkowski Krzysztof (red.), Logistyka on-line, Warszawa, PWE 2002.
 14. Skowron-Grabowska B.: Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE Warszawa 2011.
 15. Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne, AE, Katowice 2000.
 16. Szymczak M: Logistyka w strategiach ekspansji międzynarodowej firm, [w:] red. nauk. E. Gołembska: Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej, AE Poznań 2005.
 17. Tennyson R.: Poradnik Partnerstwa, The International Business Leaders Forum (IBLF) and the Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu