BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gracz Leszek (Uniwersytet Szczeciński), Świderska Jolanta (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Denticus" w Szczecinie)
Title
Kreowanie wizerunku placówki medycznej a jej konkurencyjność na rynku usług zdrowotnych
Creation of medical center image and its competitiveness on market of health services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 359-365, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Usługi, Konkurencja
Services, Competition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie znaczenia wizerunku w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku usług zdrowotnych przez placówki medyczne. Działania kształtujące wizerunek placówki medycznej mają na celu ułatwienie odbiorcom odnalezienia informacji, które wpłyną na podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług danej placówki. Wizerunek placówki medycznej ma bardzo ważny charakter strategiczny, gdyż służy pozyskiwaniu nowych pacjentów oraz utrzymywaniu stałych. Kreowany przez placówkę wizerunek wpływa także na jej konkurencyjność na rynku usług medycznych. (abstrakt autora)

The purpose of this research is to show the significance of image in gaining the competitive advantage on the market of health services by medical centers. Activities shaping the image of medical center are meant to help clients find the information, which will affect their decisions about using the services of a given center. The image of a center has a strategic meaning, because it helps attract new patients and keep old ones. It also affects its competitiveness on the market of medical services. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s 121.
  2. F.K. Russo, G. Rajiv, What is The Health Care Product, "Journal of Health Care Marketing", June 1992, Vol. 12.
  3. E. Aksman, Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i w polskiej opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 14.
  4. D.W. Young, D. Barrett, J.W. Kenagy, D.C. Pinakiewicz, S.M. McCarthy, Value-based partnering in healthcare: a framework for analysis, "Journal of Healthcare Management" 2001, Vol. 46, No. 2, s. 56.
  5. K.D. Speak, The challenge of health care branding, "Journal of Health Care Marketing" 1996, Vol. 16 (4), s. 40-42.
  6. W.D. Evans, L. McCormack, Applying Social Marketing in Health Care: Communicating Evidence to Change Consumer Behavior, "Medical Decision Making" 2008, Jun 12.
  7. H. Mruk, Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 84-85.
  8. T.J. Rynne, Transitioning health care marketing into the twenty-first century, "Marketing Health Services" 1999, Vol. 19 (2), s. 10-14.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu