BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysiak Mirosław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Rola informacji w procesie zarządzania ryzykiem
The Role of Information in the Risk Management Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 775-783, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Informacja, Konkurencyjność, Teoria ekonomii
Risk management, Information, Competitiveness, Economic theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem informacji w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. W pierwszej części przedstawiono definicje informacji. Zaprezentowano definicje niepewności i ryzyka, uwzględniające aspekt informacyjny. W dalszej części omówiono miejsce informacji w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents issues related to the use of information in the process of enterprise risk management. The first part presents the definitions of information. Also presented the definitions of uncertainty and risk taking into account the informational aspect. In the next part discusses the place of the information in the process of enterprise risk management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik A., Lachiewicz S.: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 2. Berman C.: Informacja i aspekty komunikacji, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1991, nr 3-4.
 3. Bodie Z., Merton R.C.: Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 4. Büschgen H.E.: Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997.
 5. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa 1994.
 6. Elementy rachunku ekonomicznego, red. Z. Hellwig, PWE, Warszawa 1972.
 7. Gruszka B., Zawadzka Z.: Ryzyko działalności bankowej, zabezpieczenia systemowe, Wyd. SGH, Warszawa 1992.
 8. Heerkens G.R.: Jak zarządzać projektami?, Wyd. RM, Warszawa 2003.
 9. Hirshleifer J.: Time, Uncertainly and Information, Basil Blackwell 1990.
 10. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 11. Jedynak P., Szydło S.: Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 12. Jedynak P.: Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 13. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
 14. Kieżuń W.: Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.
 15. Kisielnicki J.: Systemy informatyczne w zarządzaniu, "INFOR" 2000, nr 29.
 16. Kornai J.: Anti-Equlibrium, PWN, Warszawa 1977.
 17. Koźminski A.K., Piotrkowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnitwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 18. Kuśmierczyk P.: Czy poprawa informacji zawsze prowadzi do poprawy decyzji? Analiza kilku przypadków, [w:] Wpływ niedoskonałej wiedzy podmiotów i ich działalności informacyjnej na funkcjonowanie rynków i gospodarki, red. S. Folicz.
 19. Landy F., Quick J.C., Kasl S.: Work, Stress, and Well-Being, International Journal of Stress Management nr 1/1994.
 20. Nahotko S.: Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 21. Oleński J.: Standardy informacyjne w gospodarce, Wyd. UW, Warszawa 1997.
 22. Penc J.: Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 23. Penc J.: Strategia zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 24. Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 25. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling - analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
 26. Słownik łacińsko-polski, red. B. Kruczkiewicz, Książnica, Atlas, Lwów-Warszawa 1925.
 27. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 28. Szapiro T.: Dane ważne jak kapitał, "Businessman Magazine" 1994, nr 2.
 29. Sztucki T.: Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.
 30. Wiatr M.S.: Determinanty w działalności kredytowej banku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 75/2006.
 31. Wierzbicki T.: Systemy informacji gospodarczej, PWE, Warszawa 1981.
 32. Winch S.: Ryzyko w podejmowaniu decyzji, "Organizacja i Kierowanie" 1989, nr 1-2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu