BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tworek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Fundamentals of Construction Risk Management (CRM) : Selected Theoretical and Practical Problems
Podstawy zarządzania ryzykiem w budownictwie (CRM). Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 805-816, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Budownictwo
Risk management, Construction sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem wymaga od osób odpowiedzialnych za ryzyko specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Przede wszystkim pracownicy tacy muszą być przygotowani pod względem merytorycznym do zarządzania ryzykiem. Ponieważ ryzyko w budownictwie jest kategorią interdyscyplinarną wymagane jest od nich posiadanie zarówno wiedzy ogólnej dotyczącej budownictwa jak i znajomości dziedziny wiedzy Construction Risk Management (CRM). W szczególności omówieniu tej kwestii poświęcono niniejszy artykuł, którego celem jest przybliżenie problematyki zarządzania ryzykiem w budownictwie jako wiedzy praktycznej.(abstrakt oryginalny)

The operation of integrated risk management systems in construction and assembly companies requires a high degree of expertise from the individuals responsible for risk. Contractors need to be professionally prepared to manage risk. As risk in the construction industry is a multi-functional category that they are required to demonstrate both general knowledge of the construction business and a knowledge of Construction Risk Management (CRM). The presented article is devoted to this issue and its aim is to describe the problems of risk management in the construction industry for practical use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Fourth Edition. Management Training & Development Centre, Warszawa 2009.
 2. Allocation of Insurance-Related Risks and Costs on Construction Projects, Construction Industry Institute CII, Insurance Task Force. Publication 19-1, November, Austin 1993.
 3. Boothroyd C., Emmett J.: Risk Management. A Practical Guide for Construction Professionals, Witherby & Co., London 1996.
 4. Bunni N.G.: Risk and Insurance in Construction, Spon Press Taylor & Francis Group, London-New York 2003.
 5. Butryn E., Piskozub W.: Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne, Poltext, Warszawa 2003.
 6. Carter B.: Construction Risk Management, University of Oklahoma, Webpage: http://cns.ou.edu/Bill/ files/research/Risk%20Management.doc.
 7. Construction Risk Management, Webpage: http://www.pitb.gov.pk/downloads/Construction %20Ris k%20Management.doc.
 8. Edwards L.: Practical risk management in the construction industry, Thomas Telford Ltd., London 1995.
 9. Godfrey S.P., Halcrow W.: Control of Risk. A Guide to the Systematic Management of Risk from Construction, Construction Industry Research and Information Association, London 1996.
 10. Hayes E.R., Perry G.J., Thompson A.P., Willmer G.: Risk Management in Engineering Construction, Thomas Telford, Ltd., London 1986.
 11. Minasowicz A.: Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie, Poltext, Warszawa 2009.
 12. Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2010.
 13. Revere J.J.: Construction risk. A Guide to the Identyfication and Mitigation of Construction Risks, 1st Books Library, Bloomington 2003.
 14. Skorupka D.: Zarządzanie ryzykiem projektu w inwestycjach budowlanych, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Kielce 2007.
 15. Tworek P.: Podział ryzyka w procesie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle badań ankietowych, [in:] Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, ed. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2005.
 16. Tworek P.: Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2010.
 17. Tworek P.: The 'all risks' insurance in Polish construction industry, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu