BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Marka a ryzyko systematyczne wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Brand and Systematic Risk for Selected Firms from Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 817-826, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Spółki giełdowe, Marka, Przewaga konkurencyjna
Risk management, Stock market companies, Brand, Competitive advantage
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Silna marka stanowi istotny element przewagi konkurencyjnej wielu firm. Liczne badania potwierdzają pozytywny związek pomiędzy siłą marki a uzyskiwanymi wynikami finansowymi przedsiębiorstw. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań wpływu siły marki na ryzyko systematyczne i całkowite wybranych firm notowanych na WGPW. (abstrakt oryginalny)

It is generally accepted that strong brand name is a source of competitive advantage for many companies. Numerous published researches have reported a link between branding and the financial performance of a firm. This paper presents the results of research on links between brand strength and systematic and total risk of the choice of firms listed on the Warsaw stock exchange.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aaker D.: Managing Brand Equity, The Free Press, New York 1991.
  2. Damodaran A.: Applied Corporate Finance, Wiley, Hoboken 2006.
  3. Kerin R., Sethuraman R.: Exploring the Brand Value - Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 26, no 4, Fall 1998.
  4. Madden T., Fehle F., Fournier S.: Brands Matter: An Emperical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through Branding, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 34, No. 2, Spring 2006.
  5. Marki polskie, dodatek do dziennika "Rzeczypospolita" z 10 grudnia 2008 r.
  6. McAlister L., Srinivasan R., Kim M.: Advertising, Research and Development, and Systematic Risk of the Firm, Journal of Marketing, vol. 71, January 2007.
  7. Mizik N., Jacobsen R., Talk About Brand Strategy, Harvard Business Review, September 2005.
  8. Schultz D., Schultz H., Measuring Brand Value, [w:] Kellog on Branding, red. A. Tybout, T. Calkins, Wiley, Hoboken 2005.
  9. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1994.
  10. ^ Urbanek G.: Marka a zwrot dla akcjonariuszy w okresie kryzysu, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu