BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaszczuk-Gajewska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Organizacja audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin
The Organization of the Internal Audit in City of Szczecin Municipality
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 291-305, rys.,tabele, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Audyt wewnętrzny, Gmina, Organizacja
Internal audit, District, Organisation
Note
summ.
Abstract
Podstawowym celem funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego jest spełnianie określonych potrzeb społecznych. Im racjonalniej wydatkowane są środki publiczne, tym częściej i lepiej zaspokaja się oczekiwania mieszkańców. W związku z tym dużego znaczenia nabiera sprawne zarządzanie, służące do realizacji konkretnych zadań w celu osiągnięcia założonych rezultatów, co w połączeniu z dążeniem do coraz lepszego wykorzystania środków publicznych i powiązania ich z konkretnymi potrzebami społeczeństwa sprawia, że w sektorze publicznym coraz częściej wdrażane są nowoczesne narzędzia zarządzania.(fragment tekstu)

The article present the method of implementing and organizing the internal audit in City of Szczecin Municipality. It also shows procedures and rules of conducting the internal audit in Szczecin City Office as well as organizational units of City of Szczecin Municipality on the basis of the disposition of the President of City of Szczecin on the subject of adopting the Internal Audit Car and the Book of the Internal Audit Procedures.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dąbrówny T., Obolewicz A.: Audyt wewnętrzny jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, "Finanse Publiczne", sierpień 2010.
  2. Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, załącznik nr 1 do komunikatu nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r., Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 70.
  3. Komunikat nr 8 Ministra Finansów z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 5, poz. 24.
  4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. nr 223, poz. 1458, ze zm.
  5. www.szczecin.pl.
  6. Zarządzenie nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu audytu wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego.
  7. Zarządzenia nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu audytu wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego.
  8. Zarządzenie nr 484/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego.
  9. Zarządzenie nr 688/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu audytu wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu