BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wprowadzenie do zarządzania informacją w przedsiębiorstwach usługowych
Introduction to Management of Information in Service Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 13-19, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Zarządzanie informacją, Przedsiębiorstwo usługowe
Information management, Service enterprise
Note
summ.
Abstract
Każdy system społeczny i ekonomiczny potrzebuje pewnego zakresu informacji, która powinna być powszechnie dostępna dla całego społeczeństwa.Zależność tę spotęgowała w minionych kilkunastu latach rewolucja informacyjna, która wpłynęła na szybkość i sposób przetwarzania informacji oraz zdolność społeczeństwa do efektywnego opracowywania, utrzymywania i wykorzystywania zasobów wiedzy. Rewolucja informacyjna spowodowała także pojawienie się nowych określeń dla gospodarki, takich jak: nowa gospodarka, gospodarka elektroniczna lub gospodarka informacyjna. (tekst z oryginału)

Intensive development of information and communication technologies and the need for rapid response to changes in the environment causes a progressive increase in the importance of information management. In this text, an attempt was to present the outline of the phenomenon of information management in service companies, focusing on such aspects as: - The essence of economic information and a strategic approach to information management, - Information security. The added value associated with information management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bytniewski A., Matouk K.: Rola informacji we współczesnej organizacji, w: A. Szewczyk (red.): Informacja - dobra lub zła nowina, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
  2. Czekaj J.: Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  3. Oleński J.: Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
  4. Skrzypek E.: Asymetria informacji i jej wpływ na podejmowanie decyzji, w: A.Szewczyk (red.): Informacja - dobra lub zła nowina, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu