BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasztal Marek (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie)
Title
Audyt wewnętrzny procesu inwestycyjnego w jednostce sektora finansów publicznych
Audit of Internal Investment Process In Unit of Sector of Public Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 307-318, tabele, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Audyt wewnętrzny, Finanse publiczne
Internal audit, Public finance
Note
summ.
Abstract
Jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) wykonują bardzo szeroki wachlarz zadań dotyczących realizacji celów publicznych. To zbiór państwowych i samorządowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, finansowanych głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wykonujących zadania na zasadach niekomercyjnych1.Wszystkie jednostki, aby mogły właściwie realizować przypisane im zadania,muszą posiadać zasoby ziemi, pracy i kapitału niezbędne do działania. Wymienione zasoby są dedykowane na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek, zachowanie posiadanego majątku oraz perspektywiczny rozwój w zakresie możliwości i jakości realizacji usług publicznych. Aby istniała możliwość wdrożenia planowanych perspektyw rozwojowych opartych na celach i zadaniach jednostki, należy wdrożyć procesy inwestycyjne.(fragment tekstu)

Units of sectors of public finance, in order to bring up quality of realization of public services systematically, investment processes realize. It requires realization of investment process accustoming many process and operations of essential cells. Fact-finding is purpose of following article with mechanisms of realization of investment processes in units of sectors of public finance by prism of methodics, objective range and subjective internal audit performing estimate it process(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Sawicki K., Winiarska K.: Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, KIBR, Warszawa 2006.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu fiansowania inwestycji z budżetu państwa, Dz.U. 2010, nr 238, poz. 1579.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
  5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydatki.
  6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_finan.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu