BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Miłosz (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki), Piechota Przemysław (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki)
Title
Systemowy nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi
The Polish Credit Union Supervision System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 855-863, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Usługi finansowe, Kasy spółdzielcze, Spółdzielczość kredytowa, Nadzór nad rynkiem finansowym
Financial services, Credit unions, Credit cooperative movement, Financial market supervision
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono zarys rozwoju sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce wraz z krajowymi oraz światowymi rozwiązaniami systemowymi z zakresu nadzoru nad tymi podmiotami. (abstrakt oryginalny)

The article outlines the development of the Polish credit union sector along with national as well as foreign regulations concerning the supervision of these entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Branch B., Grace D.: WOCCU Technical Guide - Credit Union Regulation and Supervision, WOCCU, Washington 2008.
  2. Christen R.P., Lyman T.R., Rosenberg R.: Microfinance Consensus Guidelines. Guiding Principles on Regulation and Supervision of Microfinance, CGAP/The World Bank Group, Washington 2003.
  3. Ofiarski Z.: Prawo bankowe, Zakamycze, Kraków 2005.
  4. Raport Banku Światowego: Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision, World Bank, Washington 2010.
  5. Ustawa z dnia 15 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (DzU 1996, nr 1, poz. 2 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (nieogłoszona).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu