BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łagodzki Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Procedura audytu projektów finansowanych z funduszy unijnych
Procedure of Audit of Project From Union Funds Sponsored
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 319-330, tabele, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Audyt, Fundusze unijne
Audit, EU funds
Note
summ.
Abstract
Podstawowym celem audytu jest przedstawienie informacji w zakresie zapewnienia, że realizacja projektów finansowanych z funduszy unijnych przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami i wnioskami o dofinansowanie projektu1. Poza tym audyt pozwala na stwierdzenie,czy projekty są wykonywane zgodnie z obowiązującymi w jednostce procedurami,a w szczególności: z procedurą realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, ustalonym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych, procedurą udzielania zamówień publicznych. Ponadto wnioski z przeprowadzonego audytu mają potwierdzić, iż określone w jednostce mechanizmy kontrolne są ealizowane i są skuteczne. Celem artykułu jest przedstawienie procedury audytu projektów finansowanychz funduszy unijnych.(fragment tekstu)

This article presents chosen questions in abstract from union funds concerning audit project sponsored. Particularly, it call attention on periods of audit work with taking into consideration analysis of risk and in range carried tests of correspondence public orders, accounting, financial monitoring objectively and promotion.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, Materiały szkoleniowe Ernst & Young, Szkolenia, Warszawa 2002.
  2. Babuśka E: Audyt wewnętrzny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania, red. K.Winiarska, WNUS, Szczecin 2005.
  3. Czerwiński K.: Książka procedur audytu wewnętrznego, materiały niepublikowane, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu