BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechota Przemysław (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki), Kołodziejczyk Miłosz (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki)
Title
Pozycja i znaczenie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w polskim systemie finansowym
The Position and Role of Cooperative Credit Unions in the Polish Financial System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 865-874, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Spółdzielczość kredytowa, Usługi finansowe, System finansowy
Credit cooperative movement, Financial services, Financial system
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule omówiono kluczowe elementy konstrukcji systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wielkość sektora SKOK w stosunku do całego sektora finansowego oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This article describes the key features of the Polish cooperative credit union sector, its size in comparison to the entire financial system as well as the prospects for its further development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ancyparowicz G.: Geneza i rozwój spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, GUS, Warszawa, 2008.
  2. Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision, World Bank, 2010.
  3. 2009 Statistical Report, World Council of Credit Unions, Washington DC 2010 r.
  4. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r., NBP, Warszawa 2010.
  5. Technical Guide: Credit Union Regulation and Supervision, World Council of Credit Unions, Washington DC 2008.
  6. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (DzU, nr 1, poz. 2 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (DzU, nr 30, poz. 210 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu