BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Rafał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Audyt innowacyjny i zarządzanie wiedzą w sektorze finansów publicznych
Innovation Audit and Knowledge Managment in Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 331-339, rys.,tabela, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Audyt, Finanse publiczne, Zarządzanie wiedzą, Audyt innowacyjności
Public finance sector, Audit, Public finance, Knowledge management, Innovation audit
Note
summ.
Abstract
Już stosunkowo dawno stwierdzono, że sukces gospodarki zależy w dużej mierze od tego, jak organizacje w niej działające będą umiały wykorzystać wiedzę,umiejętności i kreatywność. Wszystkie z wymienionych czynników są trudne do skopiowania, ale konieczne do stworzenia wartości dodanej, tzn. lepszych dóbr oraz usług, sprawniejszej i efektywniejszej organizacji1.Obecnie bardzo dużo mówi się o rozwoju przedsiębiorstw, jednak dla wzrostu całej gospodarki niezbędny jest także rozwój jednostek sfery budżetowej (jednostek sektora finansów publicznych). Ważne jest bowiem, żeby funkcjonowały one coraz sprawniej, efektywniej, aby korzystały z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.(fragment tekstu)

In this article author points the need of making innovation audit and knowledge management in public finance units. It is necessary for that units to function more effectively and efficiently and also to better function of entire economy. In innovative economies, besides modern companies, also public finance sector has to be innovative.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwiński K.: Audyt wewnętrzny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2005.
 2. Dutta S., Mia I.: The Global Information Technology Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva 2010.
 3. Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie na zlecenie Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa-Kraków 2002.
 4. Mazur R., Zajączkowski M.: Zarządzanie wiedzą jako warunek rozwoju firmy, w: Agrobiznes w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji europejskiej, AR w Szczecinie, Szczecin 1999.
 5. RetmanR., Rudolf T.: Bez innowacji nie ma przyszłości, "Rzeczpospolita" 2002, nr 282.
 6. Salavou H.: The Concept of Innovativeness: Should We Need to Focus? "European Journal of Innovation Management" 2004, nr 1.
 7. Szczepanik R.: Nie wiesz, ile wiesz, "Businessman Magazine" 1999, nr 5.
 8. Szymańska H.: Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: red. T. Kiziukiewicz: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2009.
 9. Tranfi eld D., Deyner D., Marcos J., Burr M.: Co-producing management knowledge, "Management Decision" 2004, nr 3/4.
 10. Winiarska K.: Audyt finansowy, PWE, Warszawa 2009.
 11. Zajączkowski M.: Podstawy innowatyki i ochrony własności intelektualnej, Lega, Szczecin 2005.
 12. www.orcom.pl.
 13. www.praetor.co.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu