BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta-Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
The Role of the Audit Committee, the Internal Auditor and the Statutory Auditor as the Bodies Supporting Effective Corporate Governance in Banks
Rola komitetu audytu, audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta w bankach jako organów wspomagających efektywny corporate governance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 885-897, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Bankowość, Banki spółdzielcze, Banki komercyjne, Ład korporacyjny, Kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny
Banking, Cooperative banks, Commercial banks, Corporate governance, Internal control, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu opisano wpływ nowelizacji przepisów prawnych i innych regulacji na tworzenie obecnych modeli systemu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w bankach komercyjnych oraz bankach zrzeszających banki spółdzielcze w Polsce. Zwrócono uwagę na wymaganą nową strukturę systemu kontroli wewnętrznej, a także na funkcję i zadania audytu wewnętrznego jako narzędzia wspomagającego efektywny nadzór w bankach.(abstrakt oryginalny)

It describes the impact of the amendment of laws and other regulations on the development of the present internal and external control systems in commercial banks and in banks which promote cooperation between cooperative banks. It draws attention to the need for a new structure of the internal control system, and the role and purpose of internal audits as a tool for supporting effective supervision in banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywy dotyczące banków: Dyrektywa 2006/49/WE, Dyrektywa 2002/87/WE, Dyrektywa 2003/71/WE Dyrektywa 2006/43/WE, Dyrektywa 2009/83/WE, Dyrektywa 2009/111/WE, Dyrektywa 2009/27/WE, www.knf.gov.pl.
 2. International Standards on Auditing, IFAC, www.ifac.org.
 3. Rekomendacja D (1997, 2002), Rekomendacja H (1999,2002), Rekomendacja L (2001), Rekomendacja M (2004), Rekomendacja P (2002), Rekomendacja S (II) (2008) Rekomendacja T (2010) i inne na www.knf.gov.pl.
 4. Report And Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees, New York Stock Exchange and the National Association of Securities Dealers, 1999, www.nyse.com.
 5. Report of NACD Blue Ribbon Commission on Audit Committees: A Practical Guide, National Association of Corporate Directors, Washington 2000, 2004.
 6. Standards AICPA SAS No. 55 - Consideration of the Internal Control Structure in a  Financial Statement Audit, 1988, SAS No. 78 - Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit: An Amendment to SAS No.55, 1995, www.itknowledgeexchange.techtarget.com/compliance- governance/coso-sas-55-sas-70-sas-78-understanding-the-relationship.
 7. The COSO Report: Internal Control - Integrated Framework (1992, 1994), USA, and The COSO II Report: Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commission, USA 2004, www.sox-online.com /coso_ cobit. html.
 8. The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit, The Institute of Internal Auditors (IIA), USA, 1998, 2001, 2009, www.iia.org.
 9. Uchwała nr 4/2007 KNF z 13.03.2007 r., Uchwała nr 383/2008 KNF z 17.12.2008 r., Uchwała nr 2/2008 KNF z 7.01.2008 r. na www.knf.gov.pl.
 10. Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665, ze zm.
 11. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu