BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Uproszczona wycena produktów
Simplified Valuation of Products
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 103-111, schemat., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Wycena w rachunkowości
Accounting, Accounting theory, Valuation in accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Twórcy ustawy o rachunkowości (uor) zakładali możliwie szeroki podmiotowy zakres obowiązywania jej przepisów. Temu miał służyć obowiązek przestrzegania zapisów uor przez wszystkie spółki kapitałowe oraz stosunkowo niskie limity dla prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych i ich spółek, których przekroczenie powodowało konieczność wprowadzenia tzw. pełnej księgowości... Celem artykułu jest przedstawienie sposobu wykorzystania jednej z metod uproszczonej wyceny wyrobów w przedsiębiorstwach produkcyjnych.(fragment tekstu)

Implementing of simplified rules and principles in accounting can provide easier and cheaper book keeping in small enterprises. In particular, the process of simplification is profi table with reference to valuation of products while cost calculation is considering as one of the complex accounting issue. The paper describes how to valuate products based on sale price corrected with average gross profit ratio.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fedak Z., Zamknięcie roku 2008, Rachunkowość Sp. o.o., Warszawa 2007.
  2. Gierusz J., Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk 2002.
  3. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
  4. Żyznowski T., Uproszczenia ewidencji i rozliczenia kosztów produkcji w mniejszych fi rmach, "Rachunkowość" 2006, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu