BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Mirosław (Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno")
Title
Obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Obligation of Audit of the Annual Accounts of Local Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 353-359, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Samorząd terytorialny
Financial reporting, Local government
Note
summ.
Abstract
Roczne sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tys. na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, zostały objęte obligatoryjnym badaniem przez biegłego rewidenta, poczynając od sprawozdania za 2010 rok. Celem artykułu jest przedstawienie problemów, które powstały podczas pierwszego obligatoryjnego badania tych sprawozdań oraz wskazanie koniecznych zmian, przede wszystkim legislacyjnych, w tym zakresie.(fragment tekstu)

Article discusses problems that arose during first obligatory audits of the annual accounts of local self-government units. A new obligation imposed on local self-government units can contribute primarily to improve the quality of financial statements and increase the transparency of financial management of these bodies. To avoid problems encountered during the audit for the year 2010, there should be a precise and comprehensive legislation in this area.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, wydanie 2 rozszerzone i zaktualizowane, red. T. Kiziukiewicz, Difin, 2009.
  2. Badanie sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, materiały szkoleniowe przygotowane przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku 2011.
  3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2005.
  4. Moczydłowska W.: Czy audyty sprawozdań będą ważne, "Rzeczpospolita" 2011, nr 131 (8947).
  5. BDO "Finanse Publiczne", czerwiec 2011, nr 6 (44), http://www.finanse publiczne.bdo. pl/biuletyn/89/audyt/badanie-sprawozdania-finansowego-jednostek-samorzadu terytorialnego- przez-bieglego-rewidenta.html (17.06.2011).
  6. http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=3162&id=200632&typ=news (17.06.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu