BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Wioletta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej
Operating Conditions of Management Accounting Information System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 13-27, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Informacja, Teoria rachunkowości
Management accounting, Information, Accounting theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Efektywny system informacyjny rachunkowości, wg Horngrena i współautorów, wymaga m.in. zaangażowania oraz bezpośredniego udziału kompetentnego i uczciwego personelu. Zapewnia to sprawność i wydajność systemu informacyjnego. Dodatkowymi atrybutami systemu informacyjnego rachunkowości są określone cechy zapewniające jego efektywność...Celem opracowania jest ukazanie określonych cech, funkcji i zadań rachunkowości zarządczej zapewniających efektywność jej funkcjonowania jako systemu generowania informacji zarządczej.(fragment tekstu)

The presented study includes theoretical refl ections on the conditions for the functioning of management accounting in the light of understanding the concept of accounting as an information system. Described the features, functions and tasks of management accounting with the regulations adopted as good practice to create such a system. In the end, as the conditions of effective functioning of an information system, indicated the need to use different tools and methods, including the area of strategic management accounting.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony R.N., Hawkins D.F., Merchant K.A., Accounting, Mc Grow-Hill Publishing Company, New York 2004.
 2. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, MAC/Difi n, Warszawa 2010.
 3. Drury C., Management & Cost Accounting, Business Press, Thomson Learning 2000.
 4. Dyczkowski M., Struktura systemu informacyjnego. Typologia systemów informacyjnych, w: E. Niedzielska, Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 5. Hansen D.R., Mowen M.M., Management Accounting, 6th ed., South-Western Thomson Learning 2003.
 6. Horngren Ch.T., Harrison W.T. Jr., Bamber L.S., Accounting, Prentice Hall, Inc., New Jersey 2005.
 7. Horngren Ch.T., Foster G., Datar S.M., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall International, New Jersey 1991.
 8. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 9. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 10. Kaplan R., Atkinson A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 11. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 12. Lucey T., Management Accounting, DP Publication LTD, Aldin Place, London 1992.
 13. Nash J.F., Accounting Information Systems, PWS-KENT Publishing Company, Boston 1989. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 14. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska, t. 1, Difi n, Warszawa 2003.
 15. Shank J.K., Govindarajan V., Strategic Cost Management. The New Tool of Competitive Advantage, The Free Press, New York, Toronto 1993.
 16. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 17. Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 18. Williams J.R., Haka S.F., Bettner M.S., Carcello J.V., Financial & Management Accounting. The Basis For Business Decision, McGrow-Hill Irwin, New York 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu