BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Kinga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku
Accounting and Bankruptcy Process - Theoretical and Practical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 29-45, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Bankructwo, Postępowanie upadłościowe
Accounting, Accounting theory, Bankruptcy, Bankruptcy proceedings
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów wykorzystania rachunkowości w procesie upadłościowym związanym z likwidacją majątku niewypłacalnego dłużnika. W artykule zostanie zweryfikowana hipoteza, która brzmi: "przeprowadzenie postępowania upadłościowego zmierzającego do likwidacji majątku niewypłacalnego dłużnika wymaga wykorzystania informacji pochodzących z rachunkowości(fragment tekstu)

The article concerns the problem of accounting data used in bankruptcy process. It brings up theoretical and practical aspects of this problem. Reliable information is one of the most important things in realization of bankruptcy process. Information which is made in accounting increases the creditors chances of getting larger proportion of the debt back. The accounting data is the basis to the law court to make an adjudication of bankruptcy. The research method applied in the paper included: - literature research within the area of management, accountancy, and economic law, - empirical research conducted in the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, 8th Commercial Division for bankruptcy and reorganization proceedings from 2006 to 2009. The research included the analysis of documentation concerning randomly chosen examples of bankruptcy proceedings.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartkowiak P., Czarnota J.L., Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu i upadłości przedsiębiorstwa, w: Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zarządzaniu procesem zmian, Zakamycze, 2003.
  2. Bauer K., Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
  3. Majewska-Jurys M.A., Podstawowe założenia nowego Prawa upadłościowego i naprawczego, w: Upadłość bez tajemnic, t. 1, red. M.A. Majewska-Jurys, Stowarzyszenie Syndyków i Nadzorców Sądowych w Koszalinie, Koszalin 2004.
  4. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość fi nansowa, Difi n, Warszawa 2005.
  5. Popławska J., Sprawozdanie fi nansowe, w: Zamknięcie roku jednostek w upadłości likwidacyjnej. Poradnik praktyczny dla księgowych, red. J. Popławska, Stowarzyszenie Syndyków i Nadzorców Sądowych w Koszalinie, Koszalin 2005.
  6. Rybicki P., Analiza fi nansowa w oparciu o informację dodatkową, Difi n, Warszawa 2004.
  7. Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
  8. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu