BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dratwińska-Kania Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wartość godziwa aktywów i zobowiązań a pomiar instrumentów finansowych na podstawie koncepcji wartości oczekiwanej
Fair Value of Assets and Liabilities and the Expected Value Conception in Pricing Financial Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 113-126, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Wartość godziwa, Aktywa finansowe
Accounting, Accounting theory, Fair value, Financial assets
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest rozpatrzenie możliwości wyceny aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, a zwłaszcza aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz dostępnych do sprzedaży w drodze niestandardowej metody bazującej na wartości oczekiwanej.(fragment tekstu)

The balance pricing is not always possible in the market value. If there are no market prices and future cash flows are not certain, we can then put the various scripts of the course of the case with the set probability and to establish the assets value in the expected value method. The article represents that method of financial assets pricing.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Accounting Theory, vol. 4, H.J. Wolk, Sage, London 2009.
  2. Helin A., Sztuczyńska H., Wasilewska J., Rachunkowość instrumentów finansowych, ODDK, Gdańsk 2003.
  3. King A.M., Fair Value for Financial Reporting, Wiley, Canada 2006.
  4. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. Jarugowa, C.H. Beck, Warszawa 2002.
  5. Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu