BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ustalanie wartości godziwej zgodnie z projektem nowego MSSF
Fair Value Measurement Accoding the Exposure Draft of a New International Accounting Standard
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 157-167, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wartość godziwa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Fair value, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartość godziwa jako jedna z możliwych do zastosowania metod wyceny już od dawna wzbudza wiele kontrowersji. Choć posiada wielu zwolenników, podlega ona również ciągłej krytyce. To właśnie wykorzystanie wartości godziwej widzi się niekiedy jako przyczynę niedawnego kryzysu finansowego. Krytycy wyrażają również swoje wątpliwości co do tego, czy wartość godziwa faktycznie może zostać uznana za "godziwą" i oddaje rzeczywistą wartość wycenianego składnika majątku...Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad wyceny majątku w wartości godziwej zgodnie z wytycznymi zaprezentowanymi w projekcie.(fragment tekstu)

The International Accounting Standard Board is currently working on The Exposure Draft: Fair Value Measurement. The planned standard is to clarify the definition of fair value and to provide more detailed rules of the measurement. The paper presents the main ideas related to fair value, enclosed in the exposure draft.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Basis for Conclusions. Exposure Draft ED/2009/5: Fair Value Measurement, IASFC, Londyn 2009.
  2. Berman R., Fair value is not fair, http://www.accountancyage.com/accountancyage/analysis/ 2231374/fair-value-fair, listopad 2008.
  3. Exposure Draft ED/2009/5. Fair Value Measurement, IASFC, Londyn 2009.
  4. Exposure Draft. Snapshot: Fair Value Measurement, IASB, http://www.iasb.org/ Current%20Projects/IASB%20Projects/Fair%20Value%20Measurement/Fair%20V alue%20Measurement.htm, 20.02.2010.
  5. Hendriksen E.A., Breda van M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
  6. Mccollum T., Fair value under fi re: new objectives for presenting fi nancial statements management overlooks HR risks changing priorities for, http://www.entrepreneur. com/tradejournals/article/190852299.html, grudzień 2008.
  7. MSR 2 Zapasy, w: Rozporządzenie komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE L320.
  8. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=regularny, 20.02.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu