BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przyszłość funduszy hedge na świecie i w Polsce
The Future of Hedge Funds in the World and in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 7-20, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Fundusze hedgingowe, Fundusze powiernicze, Finanse
Hedge fund, Trust funds, Finance
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozważania nad jednym z głównych uczestników rynku finansowego - funduszy hedge. W pierwszej części zaprezentowano fundusze hedge na tle funduszy powierniczych za pomocą zasadniczych różnic między nimi. W kolejnej przeprowadzono analizę sektora funduszy hedge wraz z omówieniem wartości aktywów w zarządzaniu funduszami hedge w latach 1997-2012. W ostatniej, będącej główną częścią opracowania, przedstawiono uwagi dotyczące przyszłości instytucjonalnej tych funduszy, nawiązując w ten sposób do hipotezy o prawdopodobnej konwergencji między funduszami hedge i powierniczymi. (abstrakt oryginalny)

In the article there are presented some considerations associated with the one of the financial market participants - hedge funds. The first part presents the hedge funds on the background of trust funds explaining main discrepancies between them. The next part contains the analysis of the hedge funds sector and the debriefing of assets value in managing hedge funds in 1997-2012. The last and main part accounts for some thoughts concerning institutional future of those objects when the probable convergence between hedge and mutual funds is concerned(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aspadarec W., Systemic Risk Aspects in Context of Hedge Funds Activities, "Trends in the World Economy" 2012, t. 4.
 2. 2010 Key Trends in Global Hedge Funds, Eurekahedge, August 2010, www.eurekahedge. com.
 3. Ineichen A.M., Silberstein K., AIMA's Roadmap to Hedge Funds, Alternative Investment Management Association, London 2008.
 4. Lhabitant F.S., Hedge Funds: Quantitative Insights, John Wiley & Sons, London 2004.
 5. McCarthy C., Hedge Funds: What Should Be the Regulatory Response?, www.fsa.gov. uk/pages/Library/Communication/Speeches/2006/1207cm.shtml.
 6. McCrary S.A., Hedge Fund Course, John Wiley & Sons, New York 2004.
 7. Niedzióka P., Fundusze hedgingowe a stabilno finansowa, Difin, Warszawa 2009.
 8. Perez K., Fundusze hedge. Istota strategie, potencja rynku, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 9. Schwarcz S.L., Systemic Risk, "The Georgetown Law Journal" 2008, Vol. 97, No. 193.
 10. Stefanini F., Investment Strategies of Hedge Funds, John Wiley & Sons, London 2006.
 11. Stulz R.M., Hedge Funds: Past, Present, Future, "Journal of Economic Perspectives" 2007, t. 21, nr 2.
 12. Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004, nr 146, poz. 1546.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu