BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomiędzy shareholder value a stakeholder value
Between Shareholder Value and Stakeholder Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 199-208, tab., rys., bibliogr. poz. 11
Keyword
Akcjonariusz, Interesariusze
Shareholders, Stakeholders
Note
streszcz., summ..
Abstract
Obok dwóch, tradycyjnych koncepcji Shareholder i Stakeholder Value funkcjonuje obecnie koncepcja zrównoważonego rozwoju. Działanie w długim okresie jest korzystne dla właścicieli, gdy rzeczywiście, dobrowolnie uwzględnia się oczekiwania interesariuszy już na etapie budowania strategii. Przedsiębiorstwa odpowiedzialnie społecznie mają z tego tytuł korzyści, takie jak lepsza reputacja, możliwość zwiększenia marży, utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz najważniejsze jakim jest identyfikacja ryzyka i jego uniknięcie. Zarządzanie ryzykiem w koncepcji zrównoważonego rozwoju jest możliwe dzięki odpowiednio skonstruowanym systemom wskaźników. W artykułu przedstawienie na tle cech dwóch koncepcji Shareholder Value i Stateholder Value ideę koncepcji zrównoważonego rozwoju (Corporate Responsibility) oraz systemy wskaźników publikowanych oraz niepublikowanych umożliwiających odpowiednie zarządzanie ryzykiem i ukierunkowanie na "maksymalizującą zyski" odpowiedzialność społeczną.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, beside two traditional concepts of Shareholder and Stake-holder Value, is now the concept of sustainable development. Long term ac-tion benefits to the owners, when the expectations of stakeholders are truly and voluntary taken into account already at the stage of building strategy. Social responsible companies have benefits such as better reputation, able to increase margins, maintaining the highly skilled workers and the most important is the identification of risk and its avoiding. Managing risk in the concept of sustainable development is possible thanks to a suitably constructed systems of indicators. First of all, in the article is presented the concept of sustainable development (Corporate Responsibility) in the background of two dominant concepts: Shareholder Value and Stakeholder Value. Second, the systems of published and unpublished indicators to enable the relevant risk management and "maximizing profits" targeting into social responsibility.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cyert R.M., March J.G.: A Behavioral Theory of the Firm, Englewoog Cliffs, New York 1963.
 2. Deutscher Corporate Governance - Kodex, pkt 4.1.1. http://www.corporategovernance- code.de/ger/kodex/4.html.
 3. Jones T.M.,Wicks A.C.: Convergent Stakeholder Theory, w: Academy of Management Review, 24 Jg 1999, nr 2.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
 5. Kodeks Nadzoru Korporacyjnego, http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?cid=25&id=1528&mod=m_artykuly.
 6. Porter M.E., Kramer M.R.: Corporate Social Responsibility, Harvard Business Manager 2007, nr 85.
 7. Rapapport A: Sharoholder Value. Wertsteigerung als Massstab für die Unternehmensführung. Schäffer - Poeschel Verlag, Stuttgart 1995.
 8. Reichmann T. Kißler M.: Sustainability -controlling, Controlling 2010, nr 2.
 9. Riegel W.: Einführung in die Privatwirtschaftslehre, Wyd 3 zmienione, Erlangen 1964.
 10. Schmalenbach E.: Die Privatwirtschaftslehre als Kunstlehre, ZfhF 1911 nr 6.
 11. Wall F., Schröder R.W.: Zwischen Shareholder Value und Stakeholder Value: Neue Herausformderungen für das Controlling?!, Oldenburg Wissenschaftsverlag,München 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu