BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowron-Grabowska Beata (Politechnika Częstochowska)
Title
Wpływ funkcjonowania operatorów logistycznych na rozwój rynku usług w Polsce
Influence of Third Party Logistics on Developing Service Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 225-234, tab., rys., bibliogr. poz. 21
Keyword
Logistyka, Usługi
Logistics, Services
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy przestawiono problemy funkcjonowania operatorów logistycznych, eksponując je jako mające najbardziej kompleksową ofertę na rynku w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw logistycznych opartych na umiejętnościach i sieciowych. Wskazano na szczególne rodzaje współpracy operatorów logistycznych z przedsiębiorstwami. Współpraca ta tworzy przewagę konkurencyjną dla przedsiębiorstw. Rynek usług logistycznych w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie ze względu na tworzenie oddziałów znanych operatorów jak i podejmowane próby rozwinięcia działalności przez krajowych operatorów.(abstrakt oryginalny)

In the paper author has shown main issues in functioning third party logistics. They offer the most complex logistics services on the market in comparison to other logistics enterprises including network ones and firms based on capabilities. It was pointed at different forms of third party logistics and enterprises cooperation. Market of logistics services in Poland is very dynamic due to establishing new companies as well as new branches of global logistics firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artuchowska J., Żbikowska E., Nowoczesne usługi TSL w Polsce [teoria i praktyka], Wirtualny Leksykon Logistyki i Transportu, www.sgh.waw.pl.
 2. Blanchard D., How to Select a Third Party Logistics .A five-step process for getting a good start on a successful 3PL relationship, Supply Chain and Logistics, www.industryweek.com, June 2008
 3. Bowersox D. J., Closs D. J., Cooper M. B., Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill/Irwin, New York 2002.
 4. Burniewicz J., Logistyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, [w:] Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, pod red. E. Gołembskiej, ZN nr 157 Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 5. Donath B., Mazel J., Dubin C., Patterson P., The IOMA Handbook of Logistics and Inventory Management, John Wiley & Sons, Inc., New York.2002.
 6. Facanha C., Horvath A., Environmental Assessment of Logistics Outsourcing, Journal of Management in Engineering, January 2005.
 7. Gunasekaran A., Ngai E.W.T., Build-to-order supply chain management: a literature review and framework for development, Journal of Operations Management 23 (2005).
 8. Halldorsson A., Skjøtt-Larsen T., Developing logistics competencies through third party logistics relationships, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24 No. 2, (2004).
 9. Jayaram J., Tan K.-Ch., Supply chain integration with third-party logistics providers, International Journal of Production Economics 125 (2010).
 10. Jeszka A. M., Działalność przedsiębiorstw z branży usług logistycznych, [w:] Strategie łańcuchów dostaw, pod red. M. Ciesielskiego, J. Długosza, PWE, Warszawa 2010.
 11. Liston P., Byrne J., Byrne P.J., Heavey C., Contract costing in outsourcing enterprises: Exploring the benefits of discrete-event simulation, International Journal of Production Economics 110 (2007).
 12. Marasco A., Third-party logistics: A literature review, International Journal of Production Economics 113 (2008).
 13. Nowakowska-Grunt J., Operatorzy logistyczni a efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, "Logistyka" nr 4/2010.
 14. Nowodziński P., Strategic dimensions of fourth party logistics, [w:] Advanced Logistics Systems. Theory and Practice volume 4, University of Miskolc, Miskolc 2010. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa 2010.
 15. Stefansson G., Collaborative logistics management and the role of third-party service providers, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 36 No. 2, 2006.
 16. Światowiec J., Outsourcing w logistyce - stan i perspektywy (cz.2), Logistyka 4/2006.
 17. Wang Q., Zantow K., Lai F., Wang X., Strategic postures of third-party logistics providers in mainland China, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 36 nr 10 (2006).
 18. www.raben-group.com.
 19. www.schenker.pl.
 20. www.spedycje.pl.
 21. www.gefco.net.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu