BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubicki Robert (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza ruchu turystycznego w Licheniu Starym w latach 2000-2009
Analysis of Tourism Flows of Licheń Stary in a Period from 2000Year to 2009
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 39-46, tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka, Ruch turystyczny
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism, Tourist movement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z najstarszych i najpowszechniej występujących rodzajów turystyki jest turystyka religijna. Wśród jej form wyróżnić można: turystykę pielgrzymkową, masowe wyjazdy do sanktuariów oraz odwiedzanie ważnych ośrodków religijnych podczas wyjazdu turystycznego. Niniejsze opracowanie dotyczy lat 2000-2009 i przedstawiono w nim charakterystykę ruchu turystycznego w Licheniu Starym, w którym zlokalizowane jest jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Polsce. Referat napisano, opierając się na oficjalnych statystykach dotyczących ruchu turystycznego rejestrowanych przez GUS, obejmujących osoby, które skorzystały przynajmniej z jednego noclegu, stąd też nie uwzględniono zarówno odwiedzających, jak i wycieczkowiczów. (abstrakt oryginalny)

In the article analysis of tourism flows of Licheń Stary in a period from 2000 year to 2009 year was carried out. The variables: number of tourists accommodated, number of nights in accommodation were described using selected measures of structure and dynamics. Exponential smoothing models were used to describe analyzed variables. To estimate future development of number of tourists accommodated and number of nights in accommodation were made.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Mazur, Turystyka pielgrzymkowa a turystyka religijna, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010.
  2. Ekonomika Turystyki, red. A. Panasiuk, Warszawa 2006, s. 224 i 226.
  3. www.gus.gov.pl (01.12.2010).
  4. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,s.74
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu